שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מנגנון לחקירת מקרי פגיעה באזרחים בעזה - חשד להפרות חמורות של דיני לחימה
מסמכים אחרים | 20.3.2009
תגובת המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים למכתבו של היועמ"ש לממשלה, הדוחה את דרישתם להקים מנגנון עצמאי לבדיקת חשדות שישראל הפירה עקרונות של המשפט הבינלאומי ההומניטארי בזמן המלחמה בעזה. הארגונים מבהירים כי על ישראל מוטלת החובה להקים מנגנון עצמאי, ובו מומחים בתחום, שייזום ויחקור באורח אובייקטיבי את החשדות החמורים העולים מן המלחמה בעזה. בנוסף מפנים הארגונים את היועמ"ש לחוות דעת של מומחים למשפט בינלאומי הקובעים כי הקמת מנגנון עצמאי חשוב לאמינותו של המנגנון.
עדכונים
21.1.2009
המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים בפנייה דחופה ליועץ המשפטי לממשלה: להקים מנגנון עצמאי לחקירת מקרי פגיעה באזרחים ובמטרות לא צבאיות במהלך הלחימה בעזה, מקרים מהם עולה חשש להפרת הדין ההומניטארי הבינלאומי
26.1.2010
קהילת זכויות האדם לראש הממשלה: הזמן הולך ואוזל - הקם מנגנון חקירה עצמאי לחקירת מבצע "עופרת יצוקה"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב