שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מנגנון לחקירת מקרי פגיעה באזרחים בעזה - חשד להפרות חמורות של דיני לחימה
מסמכים אחרים | 24.2.2009
תגובת היועמ"ש לממשלה לדרישת המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים להקים מנגנון עצמאי לבדיקת חשדות שישראל הפירה עקרונות של המשפט הבינלאומי ההומניטארי בזמן המלחמה בעזה. היועמ"ש טוען כי ישראל פעלה מתוך הקפדה ברורה ומלאה על עקרונות ההבחנה והמידתיות המחייבים, להבחין בין לוחמים ואזרחים, ובין מטרות צבאיות לגיטימיות ומטרות שאינן כאלה, ולצמצם ככל האפשר פגיעה באזרחים. כן דוחה היועמ"ש את דרישת הארגונים להוציא את החקירה מידי הפרקליטות הצבאית, שהייתה שותפה למלחמה בעזה, וקובע כי אין בעייתיות בעניין זה. כמו כן הוא קובע כי עד כה לא נמצא צידוק לפתיחת חקירה פלילית כלשהי מעבר לתחקירים המבצעיים הנערכים בעקבות המלחמה בעזה.
עדכונים
21.1.2009
המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים בפנייה דחופה ליועץ המשפטי לממשלה: להקים מנגנון עצמאי לחקירת מקרי פגיעה באזרחים ובמטרות לא צבאיות במהלך הלחימה בעזה, מקרים מהם עולה חשש להפרת הדין ההומניטארי הבינלאומי
26.1.2010
קהילת זכויות האדם לראש הממשלה: הזמן הולך ואוזל - הקם מנגנון חקירה עצמאי לחקירת מבצע "עופרת יצוקה"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב