שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוות דעת בעניין ההצעה להרע את תנאי כליאתם של אסירים המשויכים לחמאס
מסמכים אחרים | 29.3.2009
חוות דעת של המוקד להגנת הפרט בעניין הצעת ועדת השרים לעניין תנאי כליאתם של אסירים פלסטינים השוהים בבתי כלא בישראל, להרע את תנאי האסירים המשויכים לארגון החמאס. חוות הדעת קובעת כי מדובר בהצעה קיצונית ובלתי סבירה לעונש קולקטיבי מפלה הפוגע בזכויות יסוד של האסיר ובני משפחתו והמנוגד למשפט הישראלי ולמשפט הבינלאומי ההומניטארי, והיא קוראת לבטלה.
עדכונים
31.3.2009
חוות דעת של המוקד להגנת הפרט בעניין ההצעה שמגבשת ועדת שרים, להרעה בתנאי המאסר של אסירי חמאס הכלואים בישראל, כאמצעי לחץ פוליטי לקדום עניינו של החייל גלעד שליט: ההצעה מנוגדת לדין הבינלאומי ולחוק הישראלי ולפיכך פסולה מעיקרה
18.6.2014
המוקד להגנת הפרט פונה לשר לביטחון פנים וליועץ המשפטי לממשלה: מִנעו את הטלת הסנקציות הלא חוקיות על הפלסטינים בעקבות חטיפת הישראלים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב