שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1043/09 - מרקה ואח' נ' המפקד הצבאי בגדה המערבית תגובה מטעם העותרים
כתבי בי דין | 1043/09 | 26.2.2009
תגובת המוקד להגנת הפרט לבקשת המדינה להטיל עליו הוצאות בשל מחיקת עתירתו להתיר לפלסטיני מחברון להצטרף לאביו החולה המאושפז בירדן ועומד לעבור שם ניתוח. לטענת המוקד, אין מקום להטיל עליו הוצאות, שכן התנהלות הצבא בפרשה זו לקויה. מדובר בעתירת אי מענה לפנייה דחופה, ורק בעקבות הגשת העתירה נימקה המדינה את סירובה לאשר את הבקשה.
עדכונים
18.3.2009
בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד מניעת יציאה לחו"ל מהגדה המערבית ביקשה המדינה הוצאות בעקבות מחיקת העתירה: עניינה של העתירה היה סירובה של המדינה לאשר יציאתו של פלסטיני מחברון לסעוד את אביו החולה שעומד לעבור ניתוח בירדן
9.7.2009
בית המשפט דחה את הבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט בעתירה נגד השימוש שעושה השב"כ בעינויים במהלך חקירות: את הבקשה הגישו המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח והוועד נגד עינויים בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב