שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
The Law Applicable to Non-Occupied Gaza: A Comment on Bassiouni v. Prime Minster of Israel
מאמרים | 25.2.2009
המאמר עוסק במסגרת המשפטית הרלוונטית לבחינת הסנקציות שהטילה ישראל על האוכלוסייה האזרחית בעזה במהלך מבצע "עופרת יצוקה", לאור פסיקת בג"ץ בתיק בסיוני 9132/07, שעסק במחויבות ישראל לספק חשמל ודלק לרצועת עזה. הכותב בוחן את עמדת בג"ץ בתיק בסיוני, שלפיה עזה שלאחר ההתנתקות אינה שטח תחת כיבוש אלא שטח תחת מצור, ולפיכך הדינים הרלוונטיים לסיטואציה זו אינם בהכרח דיני התפיסה הלוחמתית, אלא דיני זכויות אדם ומחויבויות הכובש עם סיום הכיבוש. המאמר פורסם ב International Law Forum, The Hebrew University of Jerusale.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב