שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 1149/09 - קדח ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה מינהלית
כתבי בי דין | 1149/09 | 16.2.2009
עתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לפלסטינית מנועת כניסה לישראל לבקר את בן זוגה העצור מינהלית בישראל. האישה, שהייתה בהיריון בזמן המעצר, ילדה תינוק, ואביו לא ראה אותו מעולם. כל פניותיה לאשר לה ביקור אצל בעלה סורבו ללא נימוק. העותרים טוענים כי הסירוב ללא נימוק אינו סביר או מידתי, ומהווה הפרה בוטה של הזכות לחיי משפחה וזכויות אחרות המוקנות לאסיר ולבני משפחתו בדין הבינלאומי ובדין הישראלי.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב