שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חריגים: העמדה לדין של חיילי צה"ל באינתיפדה השנייה ולאחריה 2000-2007
דוחות | 28.10.2008
דוח ארגון יש דין על תוצאות הגשת כתבי אישום נגד חיילים שהואשמו בפגיעה בפלסטינים וברכושם, בין ספטמבר 2000 לסוף 2007. מהדוח עולה כי רק ב-6% מכלל תיקי החקירה שנפתחו בתקופת הדוח הוגשו כתבי אישום. כמו כן עולה מהדוח שלמרות שבתקופה זו נהרגו אלפי פלסטינים, רק בארבעה מקרים הורשעו חיילים בהריגה; ושגזרי הדין במשפטים השונים רחוקים מאוד מרמת הענישה המרבית הקבועה בחוק.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב