שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"מ 1038/08 - מדינת ישראל נ' געאביץ ואח' בקשה להצטרף כידידות בית משפט
כתבי בי דין | 18.1.2009
בקשה של המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל להצטרף כידידות ביהמ"ש להליך ערעור שהגיש משרד הפנים נגד פסיקת ביהמ"ש לעניינים מינהליים. ביהמ"ש חייב את משרד הפנים לערוך, בניגוד לרצונו, שימוע לבני זוג זרים של תושבי ירושלים המזרחית שהגישו בקשת איחוד משפחות, לפני מתן ההחלטה בעניינם. הארגונים טוענים כי משרד הפנים, המסרב לקיים נוהל זה לפני ההחלטה, פוגע בזכות בן הזוג, תושב ישראל, לחיי משפחה ושויוון. כמו כן מהווה הערעור התעלמות מוחלטת מפסק דין זהה קודם בעניין, המחייב את משרד הפנים לערוך שימוע לפני החלטתו בבקשה כזאת.
עדכונים
16.9.2009
בית המשפט העליון דחה ערעור שהגיש משרד הפנים על החלטות ביהמ"ש לעניינים מינהליים: בית המשפט קבע כי יש לערוך שימוע לפני מתן החלטה סופית בבקשות אזרחי ישראל ותושביה לאיחוד משפחות עם בני זוג זרים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב