שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 3693/08 - י' אבו חליפה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' החלטה בבקשה לפסיקת הוצאות בעתירת הביאס קורפוס
פסיקה | 3693/08 | 21.1.2009
בג"ץ פסק הוצאות בעתירת הביאס קורפוס שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין היעלמותו של פלסטיני שנעצר מבלי שנמסרה הודעה על כך לבני משפחתו. גם לאחר פניית המוקד בעניין לגורמים המוסמכים לא יכלו אלה לאשר את דבר הימצאו של האיש ברשותם, והמוקד נאלץ להגיש את עתירתו. יום לאחר הגשת העתירה הודיעו המשיבים כי האיש אכן מוחזק בכלא קישון, וכן הודיעו כי כדי למנוע מקרים דומים בעתיד הם פועלים במרץ לרישום עדכני של העצורים ומקום החזקתם. נוכח הודאת המשיבים כי ההיעלמות והצורך בהגשת העתירה מקורם בטעות שלהם, חייב אותם ביהמ"ש לשאת בהוצאות העותרים בתיק.
עדכונים
9.2.2009
בג"ץ הטיל תשלום הוצאות בסך 3500 ₪ על המדינה, בעתירת הביאס קורפוס שהגיש המוקד להגנת הפרט: על אף שהמדינה מסרה למוקד מידע על מקום המעצר למחרת הגשת העתירה, קיבל ביהמ"ש את טענת העותרים, כי העתירה הייתה מוצדקת ובעקבות הגשתה קיבלה משפחת העצור מידע אודותיו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב