שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עמ"ם 7750/08 - פלוני נ' מדינת ישראל פסיקה בערעור על מעצר מינהלי
פסיקה | 23.11.2008
ביהמ"ש העליון קיבל חלקית ערעור נגד המשך כליאתו של עצור מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. ביהמ"ש קיבל את טענת המערער כי, מכיוון שאינו לוחם ואף אינו משתייך לגוף לוחם, אין להגדירו כלוחם בלתי חוקי כנדרש בחוק. ביהמ"ש קבע כי העצור מהווה סיכון לביטחון המדינה ונתן למדינה ארכה של 21 יום לשקול מעצר מינהלי כחלופה, ולחילופין לשחרר אותו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב