שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מכתב המוקד להגנת הפרט לפרקליטות המדינה בעניין העלמת קטין במשך עשרה ימים על ידי שוטרי מג"ב
מסמכים אחרים | 22.1.2009
המוקד להגנת הפרט פונה לפרקליטות המדינה בעניינו של קטין מירושלים המזרחית שעקבותיו נעלמו למשך עשרה ימים לאחר שהורד על ידי שוטרי מג"ב מאוטובוס שבו נסע. כשחזר לביתו סיפר הקטין כי שהה במעצר, שבמהלכו הוכה והושפל על ידי שוטרי מג"ב, שגם הזהירוהו לבל יספר מי מחזיק בו והיכן. בפנייה מדגיש המוקד כי הוא מקווה שנוכח חומרת המקרה, שבו מערכת שלטונית מעלימה קטין לתקופה כה ארוכה, תטפל בו הפרקליטות כנדרש.
עדכונים
2.2.2009
המוקד להגנת הפרט פנה למפקד משמר הגבול בדרישה לחקור מקרה בו חטפו שוטרי משמר הגבול קטין ירושלמי: השוטרים החזיקו בקטין במשך עשרה ימים, במהלכם חקרו, היכו והשפילו אותו, ללא שיידעו איש בעניין  
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב