שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 124/09 - דוויאת נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
פסיקה | 124/09 | 18.3.2009
בג"ץ דחה עתירה נגד החלטת כוחות הביטחון להשתמש בתקנה 119 לתקנות ההגנה לשעת חירום כדי להרוס חלק מבית דירות שבעליו הוא אביו של המפגע מפיגוע הטרקטור הראשון בירושלים ביולי 2008. ביהמ"ש קבע כי הצעד נועד לתכלית ראויה ומידתית, ולכן אין הוא מתערב בהחלטת כוחות הביטחון. את החלטתו מנמק ביהמ"ש בכך שמדובר בהריסה חלקית בלבד של בית הדירות הנזכר, ומדובר בצורך הרתעתי. כן קובע ביהמ"ש כי לא עלה בידי העותר, שלא נחשד במעורבות בפיגוע, להוכיח כי אין בהריסה כדי להרתיע מפגעים פוטנציאליים אחרים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב