שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 8851/08 - אבו דהים ואח' נ' שר הפנים ואח' כתב תשובה
כתבי בי דין | 8851/08 | 16.2.2009
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט נגד הסירוב לבקשת איחוד משפחות בעבור אחיו ואחותו של מבצע הפיגוע בישיבת מרכז הרב במרץ 2008, סירוב שנומק בקרבה משפחתית למבצע הפיגוע. בתגובתה, שהוגשה שלושה ימים לפני הדיון בביהמ"ש, טענה המדינה כי נוסף לקרבה המשפחתית יש מניעה ביטחונית כלפי המבקשים ובני משפחתם. שיקול הדעת הרחב שניתן לה מחייב אותה להעמיד שיקולים ציבוריים כלליים מול תמיכת המבקשים בארגונים הנלחמים בה, המהווים סכנה לביטחון הציבור.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב