שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9353/08 - אבו דהים ואח' נ' אלוף פיקוד העורף פסק דין
פסיקה | 9353/08 | 5.1.2009
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט למנוע את אטימת בית משפחת המפגע מישיבת מרכז הרב כיוון שמדובר בצעד ענישתי לא מידתי, הנובע מרגשות נקם. בית המשפט דוחה את טענת העותרים שהשימוש בתקנה 119 לתקנות ההגנה לשעת חירום, שהוא הבסיס להחלטת האטימה, נוגד את מסקנות ועדת שני, שבחנה את מדיניות הריסת הבתים והמליצה לבטלה, ונוגד את המשפט הבינלאומי. ביהמ"ש קובע כי, לאור מעורבותם של תושבי מזרח ירושלים בניסיונות לבצע פיגועים, אין מקום להתערב בשיקול דעתו של המפקד הצבאי שהחליט לחזור לשימוש בתקנה 119, המתירה את הצעד הנדון לתכלית ראויה ומידתית, תוך פגיעה מינימלית בזכויות אדם.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב