שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 7733/04 - נאסר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין
פסיקה | 7733/04 | 20.6.2005
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט למנוע את הריסת בית משפחת המחבל מהפיגוע בקפה הלל בירושלים. העותרים טענו שהשימוש בתקנה 119 לתקנות ההגנה אינו חוקי, שהוא נוגד את המשפט הבינלאומי, ושבמהותו הוא צעד ענישתי ולא הרתעתי. המשיבים הודיעו כי הוחלט להקפיא את המדיניות ולבחון את מקור הסמכויות להריסת הבתים לעת עתה, וכי כאשר יוחלט לשוב אל מדיניות ההריסה היא תהיה בהתאם להחלטות ביהמ"ש ובכפוף לשימוע של העותר. לאור תגובת המשיב החליט בית המשפט לדחות את העתירה
עדכונים
22.5.2008
המוקד להגנת הפרט מערער על החלטת משרד הפנים לסרב לבקשות לאיחוד משפחות, רק משום שהמבקשים הם קרוביו של מבצע פיגוע. שיקולי משרד הפנים הם שיקולים הזרים להליך, ההחלטה מונעת מרגש נקם, והמדובר בענישה קולקטיבית המנוגדת לכללי הצדק, ולחוק והפסיקה הישראליים
7.9.2008
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ, בבקשה להורות לצבא להעביר לידי משפחתו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב" את תכנית ביצוע ההריסה של הבית וכן את דו"ח "ועדת שני", שבחנה את השימוש באמצעי של הריסת בתים ככלי הרתעתי: בית המשפט קבע כי על המדינה להשיב בתוך 30 יום והוציא צו ביניים, המורה להימנע מלהרוס את הבית עד להחלטה אחרת
9.11.2008
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ נגד החלטת הצבא לאטום את בית משפחתו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב" במרץ השנה: במסגרת הטיפול בעניינה של המשפחה, העבירה הפרקליטות הצבאית לידי המוקד מצגת ממוחשבת של עיקרי דוח "ועדת שני", שמטרתה הייתה לבחון מחדש את השימוש שעושה הצבא בהריסת בתים. הוועדה המליצה להפסיק את השימוש בהריסת בתים לצורך הרתעתי
13.1.2009
בג"ץ דחה את עתירת המוקד להגנת הפרט נגד החלטת הצבא לאטום את בית משפחתו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב" במרץ 2008: למרות מסקנות ועדת שני, להפסיק את השימוש בהריסת בתים לצורך הרתעתי, לא ראה ביהמ"ש לנכון להתערב בהחלטה לאטום את הבית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב