שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בלתי חוקי בעליל: התעללות חיילים בעצורים פלסטינים
דוחות | 1.6.2008
דוח הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל חושף תופעה נרחבת של התעללות חיילי צה"ל בעצירים פלסטינים כפותים. על אף שמדובר בתופעה פסולה ובלתי-חוקית, היא מגובה למעשה במערכת אכיפה רופסת, הממעטת בחקירות ובהגשת כתבי אישום. מתברר גם כי בצה"ל אין נהלים לטיפול בעצורים מאז מעצרם ועד העברתם לרשויות הכליאה והחקירה. הדוח מבוסס על תשעים עדויות מפורטות, המתייחסות למעצרים של פלסטינים בין יוני 2006 לאוקטובר 2007.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב