שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ע"פ 6659/06 - פלוני ואח' נ' מדינת ישראל פסק דין
פסיקה | 6659/06 | 11.6.2008
פסק דין בערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי בעניין חוקתיות חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. שני מערערים הם פלסטינים מרצועת עזה שהוחזקו במעצר מינהלי עד ספטמבר 2005 - מועד השלמת ההתנתקות - ומאז הוחזקו במעצר על פי חוק הלוחמים הבלתי חוקיים. בפסק הדין מאשרים השופטים את חוקיות החוק, חרף העובדה שהוא נועד להכשיר את החזקתם במעצר של לבנונים כקלפי מיקוח לשחרור שבויים. פסק הדין מתייחס לטענות כנגד החוק באופן כללי ולא בוחן את החוק לגופו של עניין, ביחס למערערים עצמם.
עדכונים
30.6.2008
בית המשפט העליון אישר כי החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים הוא חוקתי, ודחה את הערעורים שהגיש המוקד להגנת הפרט בשמם של שני פלסטינים מרצועת עזה, המוחזקים בבתי כלא בישראל מתוקף החוק: פסק הדין נמנע מלדון במקריהם של המערערים ומתעלם מהעובדה שהם נעצרו לפני 5 ו-6 שנים ברצועת עזה מתוקף חוק המעצרים המינהליים
26.8.2009
באופן מפתיע, לאחר למעלה מ-6 ו-7 שנים בכלא, שוחררו שני פלסטינים מרצועת עזה, שהוחזקו בישראל מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים: השניים נעצרו בשנים 2002 ו-2003 במעצר מינהלי, ולאחר יישום תכנית ההתנתקות, הוציא הרמטכ"ל צו כליאה נגדם מתוקף החוק
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב