שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2324/06 - קנאם ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית בקשה בהסכמה להגשת תגובה מטעם העותרים
כתבי בי דין | 2324/06 | 23.4.2008
תגובה נוספת של המוקד להגנת הפרט על תשובת המדינה בעתירה לרישומו של פלסטיני שעבר את גיל 16 במרשם האוכלוסין בשטחים. העותרים מדגישים כי העותר היה זכאי להירשם במרשם בשטחים בין 1995 ו-2005, אך ישראל הקפיאה את האפשרות לעשות זאת מאז ספטמבר 2000 ועד מיד אחרי יום הולדתו ה-16 של העותר, בלי להודיעו ובלי לאפשר הליך רישום חלופי. לא ייתכן, מדגישים העותרים, שישראל תמנע את זכויות העותר במשך שנים ואז תטען שהוא אחראי להימנעות מן הצעדים המאפשרים את רישומו כאמור.
עדכונים
6.12.2008
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ בעניינו של קטין פלסטיני מירדן שביקש להירשם במרשם האוכלוסין בשטחים אף שעבר כבר את גיל 16: ביהמ"ש דחה את העתירה ואף ראה לנכון להביע את דעתו לגבי איכות חיי העותר בירדן לעומת "מצוקתם של אחרים במצב המדיני הנוכחי"   
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב