שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2324/06 - קנאם ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית תגובה מקדמית מטעם המשיב
כתבי בי דין | 2324/06 | 13.4.2008
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט בעניין רישום קטין פלסטיני שעבר את גיל 16 במרשם האוכלוסין בשטחים. המשיב טוען כי לעותר אין זכות להירשם כאמור כיוון שעבר את הגיל הקובע, וכיוון שבעודו בגיל המאפשר זאת לא הוגשה בקשה לאישור ביקורו בגדה או לרישום ללא נוכחותו, והעיכוב לא נבע אפוא רק מפעולות הצבא. המשיב טוען כי בקשת העותרים היא מחוץ למסגרת הסכם הביניים, וקבלת עמדתם תהיה למעשה הרחבה של ההסכם.
עדכונים
6.12.2008
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ בעניינו של קטין פלסטיני מירדן שביקש להירשם במרשם האוכלוסין בשטחים אף שעבר כבר את גיל 16: ביהמ"ש דחה את העתירה ואף ראה לנכון להביע את דעתו לגבי איכות חיי העותר בירדן לעומת "מצוקתם של אחרים במצב המדיני הנוכחי"   
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב