שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 8851/08 - אבו דהים ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 8851/08 | 23.10.2008
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד החלטת משרד הפנים לסרב לבקשת איחוד משפחות עבור בני זוגם של אחיו ואחותו של מבצע הפיגוע בישיבת מרכז הרב במרץ 2008. הנימוק היחיד במכתב הסירוב מתייחס לקרבה המשפחתית בין העותרים למבצע הפיגוע. העותרים טוענים כי הסירוב נובע משיקולים זרים ולא רלוונטיים, וכי יש לראותו כענישה קולקטיבית גרידא, שכן העותרים עונים לכל הקריטריונים לבקשת איחוד משפחות שנקבעו על ידי המשיבים. המוקד מוסיף כי העותרים נענשים בגין מעשהו של אדם אחר, למטרת נקם ולמען יראו וייראו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב