שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חשיבה מחודשת לנושא הריסות בתים
מסמכים אחרים | 31.8.2008
העתק מצגת ממוחשבת של עיקרי דוח ועדת שני שהתקבל במוקד להגנת הפרט במסגרת עתירה נגד הריסת בית המשפחה של מבצע הפיגוע בישיבת מרכז הרב. ע"פ הדוח, תפקיד הוועדה היה בחינה מחודשת של הריסת בתים כ"כלי ללחימה בטרור". הוועדה דנה, בין השאר, בהשלכות של הריסת הבתים על דימוי הצבא. בעודה מקבלת את הנחת הצבא, כי יש קשר בין הריסת בתים להרתעה, היא מציינת כי יש להתייחס להרתעה רק כאחד השיקולים. היא ממליצה להפסיק את השימוש בהריסת בתים כאמצעי הרתעה, ומציינת כי "צה"ל [...] איננו יכול להלך על סף החוקיות ועל אחת כמה וכמה על סף הלגיטימיות!!!".
עדכונים
9.11.2008
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ נגד החלטת הצבא לאטום את בית משפחתו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב" במרץ השנה: במסגרת הטיפול בעניינה של המשפחה, העבירה הפרקליטות הצבאית לידי המוקד מצגת ממוחשבת של עיקרי דוח "ועדת שני", שמטרתה הייתה לבחון מחדש את השימוש שעושה הצבא בהריסת בתים. הוועדה המליצה להפסיק את השימוש בהריסת בתים לצורך הרתעתי
13.1.2009
בג"ץ דחה את עתירת המוקד להגנת הפרט נגד החלטת הצבא לאטום את בית משפחתו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב" במרץ 2008: למרות מסקנות ועדת שני, להפסיק את השימוש בהריסת בתים לצורך הרתעתי, לא ראה ביהמ"ש לנכון להתערב בהחלטה לאטום את הבית
25.6.2014
המוקד להגנת הפרט בהשגה כנגד הכוונה להרוס את ביתו של חשוד בביצוע פיגוע: אל לישראל לחזור ולפעול על פי מדיניות לא חוקית, שאף הצבא הכיר בכך שאינה יעילה
27.11.2014
המוקד להגנת הפרט בראש קבוצת ארגוני זכויות אדם לבג"ץ: להורות למדינה לחדול מן הפרקטיקה הלא-חוקית של הריסת בתים עונשית בשטחים הכבושים, לרבות בירושלים המזרחית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב