שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 7528/08 - אבו דהים ואח' נ' אלוף פיקוד העורף עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | 7528/08 | 2.9.2008
עתירת המוקד להגנת הפרט בעניין בית המשפחה של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב". המוקד מבקש לקבל העתק של דו"ח ועדת שני, שבחנה את מדיניות הריסת הבתים והמליצה לבטלה, והעתק של התכניות ההנדסיות של הריסת הבית, המפרטות כיצד ניתן להרוס קומת ביניים ללא פגיעה בקומות אחרות שם. כן מבקש המוקד להוציא צו ביניים האוסר פגיעה בבית העותר מצד המשיב ושלוחיו עד לסיום ההליכים בעתירה. ביהמ"ש הוציא צו ביניים בעתירה, וזו נמחקה לאחר שהמוקד קיבל לידיו את המסמכים המבוקשים. ראו פרטים קשורים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב