שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
השגה כנגד השימוש בתקנה 119 לבית משפחת אבו-דהים, ג'בל מוכבר, ירושלים
מסמכים אחרים | 13.8.2008
המוקד להגנת הפרט משיג על החלטת אלוף פיקוד העורף להרוס את הבית, או חלקים ממנו, של משפחת המחבל שביצע את הפיגוע בישיבת "מרכז הרב". המוקד מזכיר שוועדה צבאית שהוקמה לבחון את תקנה 119 הגיעה למסקנה כי הריסת בתים אינה מרתיעה, אלא רק מגבירה את החיכוך והשנאה, ומציין שתקנה 119 אינה עולה בקנה אחד עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, בהיותה תקנה עונשית גרידא, והעונש פוגע רק בבני משפחתו של אדם שאין כל ראיה המקשרת אותם למעשיו. המוקד מעריך שהצורך הציבורי בנקמה הוא שהנחה את מקבל ההחלטה.
עדכונים
7.9.2008
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ, בבקשה להורות לצבא להעביר לידי משפחתו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב" את תכנית ביצוע ההריסה של הבית וכן את דו"ח "ועדת שני", שבחנה את השימוש באמצעי של הריסת בתים ככלי הרתעתי: בית המשפט קבע כי על המדינה להשיב בתוך 30 יום והוציא צו ביניים, המורה להימנע מלהרוס את הבית עד להחלטה אחרת
9.11.2008
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ נגד החלטת הצבא לאטום את בית משפחתו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב" במרץ השנה: במסגרת הטיפול בעניינה של המשפחה, העבירה הפרקליטות הצבאית לידי המוקד מצגת ממוחשבת של עיקרי דוח "ועדת שני", שמטרתה הייתה לבחון מחדש את השימוש שעושה הצבא בהריסת בתים. הוועדה המליצה להפסיק את השימוש בהריסת בתים לצורך הרתעתי
13.1.2009
בג"ץ דחה את עתירת המוקד להגנת הפרט נגד החלטת הצבא לאטום את בית משפחתו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב" במרץ 2008: למרות מסקנות ועדת שני, להפסיק את השימוש בהריסת בתים לצורך הרתעתי, לא ראה ביהמ"ש לנכון להתערב בהחלטה לאטום את הבית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב