שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הודעה על כוונה להחרים ולהרוס את המבנה בו התגורר ___ אבו דהים ת.ז. ____
מסמכים אחרים | 6.8.2008
הודעת מפקד פיקוד העורף וצו החרמה והריסה לבית משפחת אבו דהים בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים, מתוקף תקנה 119 לתקנות הגנה לשעת חירום. סיבת ההחלטה להרוס את הבית היא היותו בית מבצע הפיגוע בישיבת מרכז הרב במרץ 2008. הצבא מציין בהודעה כי, מכיוון שבבניין גרות כמה משפחות, נבדקת האפשרות להרוס רק את קומת המרתף וקומת הקרקע שלו. הצבא נתן למשפחה ארכה בת שבוע להשיג על ההחלטה. להשגה ולמסמכים נוספים ראו פריטים קשורים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב