שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר על סירוב בקשת אחמ"ש מס' 376/01 ע"ש ---- אבו דהים עבור בת זוגו הגב' ---- אבו דהים
מסמכים אחרים | 14.5.2008
ערר שהגיש המוקד להגנת הפרט על החלטת ראש מינהל האוכלוסין לדחות בקשת אחמ"ש שהגיש אחיו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב", בגלל קרבה משפחתית למפגע. המוקד טוען כי הסירוב לבקשה נובע רק מרצון לנקום במשפחה על מעשי האח, והוא אינו מבוסס על שיקול ענייני להליך איחוד המשפחות. המוקד מדגיש כי דחיית הבקשה היא ענישה של המערער ואשתו על מעשים שהם אינם אחראים להם. צעד ענישתי כזה הוא אסור, ונוגד את החוק והפסיקה הישראליים.
עדכונים
22.5.2008
המוקד להגנת הפרט מערער על החלטת משרד הפנים לסרב לבקשות לאיחוד משפחות, רק משום שהמבקשים הם קרוביו של מבצע פיגוע. שיקולי משרד הפנים הם שיקולים הזרים להליך, ההחלטה מונעת מרגש נקם, והמדובר בענישה קולקטיבית המנוגדת לכללי הצדק, ולחוק והפסיקה הישראליים
15.9.2016
בתום מאבק ממושך: משרד הפנים חזר בו מהחלטתו לגרש פלסטינית – המתגוררת מזה שנים עם משפחתה בירושלים המזרחית – בשל קירבת משפחה למפגע, והודיע כי מעמדה ישודרג
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב