שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בקשת אחמ"ש מס' 376/01 עבור הגב' ---- אבו דהים ת.ז. ----
מסמכים אחרים | 16.3.2008
הודעת ראש מינהל האוכלוסין לאחיו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב" כי בקשתו לאחמ"ש בעבור אשתו נדחית, בגלל קרבתו המשפחתית למפגע. ראוי לציין כי הבקשה, שהוגשה ב-2001, כבר אושרה, והאישה חיה בירושלים ומקבלת היתרי שהייה בישראל בהתאם לנוהל איחוד משפחות.
עדכונים
22.5.2008
המוקד להגנת הפרט מערער על החלטת משרד הפנים לסרב לבקשות לאיחוד משפחות, רק משום שהמבקשים הם קרוביו של מבצע פיגוע. שיקולי משרד הפנים הם שיקולים הזרים להליך, ההחלטה מונעת מרגש נקם, והמדובר בענישה קולקטיבית המנוגדת לכללי הצדק, ולחוק והפסיקה הישראליים
15.9.2016
בתום מאבק ממושך: משרד הפנים חזר בו מהחלטתו לגרש פלסטינית – המתגוררת מזה שנים עם משפחתה בירושלים המזרחית – בשל קירבת משפחה למפגע, והודיע כי מעמדה ישודרג
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב