שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בית משפחת אבו דהים - ג'בל מוכבר
מסמכים אחרים | 13.3.2008
לאחר שהתברר כי מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב" היה בן משפחת אבו דהים מהכפר ג'בל מוכבר פורסם בתקשורת כי המדינה מתכוונת להרוס את בית המשפחה כעונש. המוקד להגנת הפרט פנה אל הפצ"ר והזכיר שהמדינה הצהירה בעבר בפני בג"ץ כי חידוש מדיניות הריסת הבתים הענישתית לא יעשה ללא הודעה רשמית, ומעבר לכך תינתן הזדמנות שימוע לנפגעים ממנה.
עדכונים
22.5.2008
המוקד להגנת הפרט מערער על החלטת משרד הפנים לסרב לבקשות לאיחוד משפחות, רק משום שהמבקשים הם קרוביו של מבצע פיגוע. שיקולי משרד הפנים הם שיקולים הזרים להליך, ההחלטה מונעת מרגש נקם, והמדובר בענישה קולקטיבית המנוגדת לכללי הצדק, ולחוק והפסיקה הישראליים
13.1.2009
בג"ץ דחה את עתירת המוקד להגנת הפרט נגד החלטת הצבא לאטום את בית משפחתו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב" במרץ 2008: למרות מסקנות ועדת שני, להפסיק את השימוש בהריסת בתים לצורך הרתעתי, לא ראה ביהמ"ש לנכון להתערב בהחלטה לאטום את הבית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב