שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הזכות לפיצויים על הפרתן של זכויות אדם
מאמרים | 1.5.2008
מאמר על חובת ישראל לפצות פלסטינים על עוולות הכיבוש. המאמר עומד על החשיבות הרבה של תביעות פרטניות מצד פלסטינים, כיוון שזו הדרך היחידה לעשיית צדק מסוימת ולחשיפת מנגנוני העוול. כמו כן מסביר המאמר את ניסיונות המחוקק הישראלי להתחמק מתביעות פיצויים וליצור, באמצעות חקיקה, מנגנון חסינות בעבור המדינה.
עדכונים
14.5.2008
הזכות לפיצויים בגין הפרתן של זכויות יסוד: מאמר העומד על חובתה של ישראל לפצות פלסטינים על עוולות הכיבוש וניסיונותיה לחמוק מחובה זו, ומסביר את החשיבות שיש לתביעות נזיקיות לעשיית צדק במישור הפרטני 
11.6.2008
אתמול, יום שלישי 10.6.2008, עברה בקריאה ראשונה בכנסת, הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ח–2008. הצעת החוק, שמקדם שר המשפטים פרידמן, נועדה למנוע מתושבי השטחים את האפשרות להגיש תביעות נזיקין נגד המדינה, גם במקרים בהם הנזק נגרם בלי קשר לפעילות מלחמתית: ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, מתריעים כי החוק המוצע מנסה להחיות את תיקון 7 שנפסל פה אחד על-ידי הרכב של תש...
7.7.2008
המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח ועדאלה מפרסמים חוות דעת המתנגדת להצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8) התשס"ח–2008, שעברה בקריאה ראשונה בכנסת. הצעת החוק נועדה למנוע מתושבי השטחים את האפשרות להגיש תביעות נזיקין נגד המדינה, גם במקרים בהם נגרם הנזק ללא קשר לפעילות מלחמתית: הארגונים מתריעים כי החוק המוצע מנסה להחיות את החוק שנפסל פה אחד על-ידי הרכב של תשעה שופטי בית המשפט ה...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב