שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 7015/02, 7019/02 - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה | 7015/02 | 3.9.2002
פס"ד בעתירת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל בעניין בני משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצאו צווים להעבירם בכפייה לעזה. בג"ץ מבטל את הצו לגבי אחד משלושת העותרים, בהדגישו כי העברתו הכפויה של אדם ממקום מגוריו פוגעת קשות בכבודו, בחירותו ובקניינו; כי תנאי הכרחי ל"תיחום מגורים" הוא שסכנה נשקפת מאותו אדם עצמו, והנחה שהגבלת תנועתו תסייע לסילוק סכנה זו; וכי אין לנקוט "תיחום מקום מגורים" מטעמי הרתעה כללית בלבד. בפסה"ד קובע הנשיא ברק כי "אין לראות באזור יהודה ושומרון ובאזור חבל עזה שני אזורים הזרים זה לזה, אלא יש לראותם כאזור אחד".
עדכונים
28.9.2005
צו על תנאי המורה למדינה לנמק את הרחקתו של תושב ג'נין לעזה: בדיון בבג"ץ ביום 28.9.05 בעתירת המוקד להגנת הפרט קבעו השופטים כי על המדינה לנמק תוך 60 יום מדוע גורש העותר לעזה ללא צו וללא ערובות למזעור הפגיעה בזכויותיו. העותר גורש בעילה שמענו הרשום הוא בעזה ולכן הוא כביכול "שוהה בלתי חוקי בגדה המערבית"
11.1.2005
המוקד להגנת הפרט קורא לחידוש התנועה החופשית בין הגדה המערבית ורצועת עזה ללא שיהוי נוסף: הרצועה והגדה מהוות יחידה טריטוריאלית אחת ואינטגרלית. לפיכך, במסגרת ההסדר שייקבע בעניין, יש להימנע מכל פגיעה בזכות היסוד של תושבי השטחים לנוע ביניהן בחופשיות, ואין להגביל את משך השהייה של אדם ברצועה או בגדה לאחר שהושלם המעבר דרך ישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב