שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners
מסמכים אחרים | 13.5.1977
סטנדרטים מינימאליים שקבע האו"ם לתנאי החזקה של אסירים, בנושאי טיפול רפואי, מזון, הודעה על דבר המעצר, ועוד.
עדכונים
25.12.2014
מוטב מאוחר מלעולם לא: כשנתיים לאחר המועד המובטח, הודיעה המדינה לבית המשפט – בתגובה לעתירת המוקד – כי שירות בתי הסוהר השלים את עבודות השיפוץ שנועדו לשפר את תנאי הכליאה במתקן המעצר בפתח תקווה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב