שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003
חקיקה | 4.6.2003
בדברי ההסבר להצעת החוק מוזכר רק השיקול הביטחוני שבגללו, לטענת הממשלה, יש למנוע מישראלים הנישאים לפלסטינים תושבי השטחים להגיש בעבורם בקשות לאיחוד משפחות. השיקול הדמוגראפי, שעמד במרכזם של דיונים בכנסת בעניין זה, אינו מוזכר. כן מתואר האופן שבו יכול שר הפנים לפקח על המבקשים לקבל מעמד בישראל בהליך איחוד המשפחות המדורג. המגרעות לכאורה של הליך זה, המצדיקות, לטענת הממשלה, את הוראת השעה, אינן מצוינות. גם הכוונה להחיל את החוק על ילדיהם של תושבי הקבע אינה נזכרת. מאתר הכנסת.
עדכונים
19.4.2016
בתגובה להחלטת שר הפנים, לתת מעמד ארעי בישראל לכ-2000 פלסטינים החיים בה במסגרת הליך לאיחוד משפחות, דורש המוקד: יש להחיל עיקרון אחיד, המתייחס לתקופת חיים ממושכת בישראל, על כל בני הזוג הפלסטינים וילדיהם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב