שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
משפחות שסועות - פירוד משפחות פלסטיניות בשטחים
דוחות | 1.7.1999
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב