שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הטרנספר השקט - שלילת מעמד התושבות מפלסטינים במזרח ירושלים
דוחות | 1.4.1997
הדו"ח עוסק במדיניות משרד הפנים מאז תחילת 1996, שלאורה נשללה תושבותם של תושבי מזרח ירושלים שגרו מחוצה לה באותה תקופה או קודם, ובתוכם אנשים שעברו להתגורר בשטחים. הדו"ח מדגיש שמדובר במדיניות חדשה, שונה לחלוטין מזו שהייתה קיימת מאז 1967, ושהיא לא הובאה בעוד מועד לידיעת מי שזכויותיהם היו עלולות להיפגע ממנה. לפני 1996 הכיר משרד הפנים דה-פקטו בתושבותם של תושבי מזרח ירושלים גם אם עברו לגור בשטחים, או אם שהו בחו"ל תקופה ארוכה אבל שבו לירושלים במהלכה כדי לחדש את רישיונותיהם בזמן.
עדכונים
14.7.2008
המוקד להגנת הפרט בעתירה לפי חוק חופש המידע, לקבלת נתונים על היקף התופעה של שלילת תושבות בירושלים המזרחית במהלך השנים 2006 ו-2007: כן עתר המוקד בעניינה של תושבת ירושלים המזרחית הנשואה לתושב עזה, שתושבותה נשללה לאחרונה
1.12.2008
המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח הגישו בקשה להצטרף כידידי בית המשפט להליך ערעור על פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים. הערעור דן בעניינו של תושב ירושלים המזרחית, שמעמד הקבע שלו נשלל לאחר שהתאזרח בארה"ב, לשם עבר לצורך לימודיו: הארגונים מבקשים מביהמ"ש לבחון מחדש את הדינים הקשורים למעמדם האזרחי של תושבי ירושלים המזרחית
12.4.2009
בתגובה לעתירת המוקד להגנת הפרט במסגרת חוק חופש המידע, מסר משרד הפנים נתונים על היקף התופעה של שלילת תושבות בירושלים המזרחית: במהלך השנים 2007-2005 נשלל מעמדם של 1,869 תושבי קבע בירושלים, מתוכם 91 קטינים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב