שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
סירוב לבקשות איחוד משפחות בשל קִרבה משפחתית למבצע פיגוע: המקרה של האחים א"ד
17012-04-11 | 1038/08 | 8851/08 | 8851/08 | מסמכים: 8  |  עדכונים: 7 ביום 16.3.2008, כעשרה ימים לאחר שביצע ע"א פיגוע בישיבת "מרכז הרב" בירושלים, שבו נרצחו שמונה אזרחים ישראלים, קיבלו אחיו ואחותו מכתבים ממנהל מינהל האוכלוסין המודיעים להם בנוסח לקוני כי בקשותיהם לאיחוד משפחות עם בני זוגם מסורבות בשל היותם בני משפחתו של המפגע.

האחים הם תושבי קבע המתגוררים עם בני זוגם בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים המזרחית. בקשת האח לאיחוד משפחות אושרה בשנת 2004 ומאז קיבלה אשתו היתרי שהייה, אך בעקבות הפיגוע חדלה ישראל להנפיק עבורה היתרים, וקבעה כי נוכחותה בביתה עם בעלה וילדיה היא בלתי חוקית. בקשתה של האחות לאיחוד משפחות סורבה באפריל 2008, בעקבות הפיגוע. כל ילדיהם של האחים הם תושבי קבע בישראל. בהחלטת משרד הפנים לא צוין נימוק ענייני לסירוב, פרט לכך שהמבקשים הם אחיו של המפגע. בנוסף על כך, לא נטען כי מרכז חייהן של המשפחות חדל להיות בירושלים ואף לא כי קיימת מניעה פלילית או ביטחונית לאישור הבקשות. ההחלטה על הסירוב התקבלה על בסיס שיקול זר להליך איחוד משפחות, במטרה להעניש את המבקשים על מעשה שביצע אחיהם. 

באוקטובר 2008 הגיש המוקד עתירה מינהלית בבקשה להפוך את החלטת משרד הפנים בעניינם. שלושה ימים לפני הדיון בעתירה הגיש משרד הפנים את תגובתו לבית המשפט, ובה העלה לראשונה טענות ביטחוניות נגד קרובי משפחתה של אשת האח העותר ונגד בעלה של האחות העותרת, שמטעמן, כך נמסר, לא ניתן לאשר את הבקשות. בעקבות התגובה הגיעו הצדדים להסכמה כי העתירה תימחק ובהמשך ישלח משרד הפנים הודעות סירוב חדשות ובהן יפורטו הטענות בדבר הסיכון הביטחוני הנשקף, לכאורה, מן העותרים. בחודש מאי 2009 הגיש המוקד ערר על הסירוב בעניינה של האחות, אך הערר מעולם לא זכה לתשובה עניינית. בעקבות בג"ץ געאביץ, שבו נקבע כי במקרים ביטחוניים יש לזמן את מגיש הבקשה לשימוע בטרם מתן החלטה בעניינו, הגיש המוקד בקשה לשימוע בעניין בקשת האחות לאיחוד משפחות.

ההחלטה שניתנה במסגרת בג"ץ געאביץ עתידה להפוך לנוהל. כשיתפרסם הנוהל יגיש המוקד בקשה לשימוע גם בעניין בקשתו של האח.


עת"ם 17012-04-11 - אבו דהים ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה / מחוזי  |  17012-04-11  |  6.6.2011
פסק דין בעתירה דחופה של המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים לאשר לבעלה של תושבת ירושלים המזרחית כניסה לישראל עד קבלת החלטה בבקשת איחוד משפחות בעניינו. הבעל גורש לגדה המערבית בטענה כי הוא שוהה בלתי חוקי. העתירה התקבלה. השופטת קובעת כי "על פי הנוהל האמור לא ניתן היה להרחיק את העותר בטרם תינתן החלטה בין בערר ובין בבקשה לשימוע", וכי "ההליך שנערך בעניינו של העותר לוקה, אפוא, בפגמים מהותיים הנוגעים ל...
עע"ם 1038/08, 7493/08 - מדינת ישראל נ' געאביץ ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  1038/08  |  11.8.2009
ביהמ"ש העליון דחה ערעור של משרד הפנים על החלטות בית המשפט לעניינים מינהליים בי-ם, שחייבו אותו לערוך את השימוע למבקשי איחוד משפחות זרים לפני ההחלטה בעניינם אם הוא שוקל סירוב בגין מניעה ביטחונית. בתיקים שבהם טיפל המוקד קובע ביהמ"ש כי שימוע בדיעבד יותר רק במקרים חריגים שבהם יוכיח משרד הפנים שאין מנוס מדרך פעולה זו. כן קובע ביהמ"ש כי לקראת הליך השימוע על משרד הפנים להעביר למבקש את מירב המידע בעניינ...
ערר על דחיית בקשת אחמ"ש מס' 992/06 ע"ש גב' _____ אבו דהים, עבור בן-זוגה מר ______ אבו דהים
ערעור  |  8851/08  |  11.5.2009
ערר המוקד להגנת הפרט על דחיית בקשת אחמ"ש לבעל אחותו של מי שביצע פיגוע. המוקד דורש כי הבקשה תאושר בהקדם, כדי למנוע פגיעה אנושה בזכות בני הזוג וילדיהם לחיי משפחה. המוקד טוען כי ההחלטה אינה מידתית, וכי התקבלה ללא הפעלת שיקול דעת של ממש, לאור טענות כלליות ובחלקן אף לא מבוססות. המבקש אינו קשור לפעילי טרור ולא נשקפת ממנו סכנה כלשהי לביטחון הציבור, ומרכז חיי משפחתו נמצא כארבע שנים בירושלים.
עת"ם 8851/08 - אבו דהים ואח' נ' שר הפנים ואח' בקשה למחיקת עתירה מטעם הצדדים
פסיקה / מחוזי  |  8851/08   |  19.2.2009
ביהמ"ש לעניינים מינהליים בירושלים מחק לבקשת הצדדים עתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד סירוב משרד הפנים לאשר בקשת איחוד משפחות בעבור בני זוגם של אחיו ואחותו של מבצע הפיגוע בישיבת מרכז הרב במרץ 2008. הבקשה למחיקת העתירה הוגשה לביהמ""ש לאחר שמשרד הפנים העלה טענות מטעמים ביטחוניים הנוגעים לכאורה למבקשים ובני משפחתם עצמם, מלבד הקרבה המשפחתית למבצע הפיגוע.
עת"ם 8851/08 - אבו דהים ואח' נ' שר הפנים ואח' כתב תשובה
תגובה  |  8851/08  |  16.2.2009
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט נגד הסירוב לבקשת איחוד משפחות בעבור אחיו ואחותו של מבצע הפיגוע בישיבת מרכז הרב במרץ 2008, סירוב שנומק בקרבה משפחתית למבצע הפיגוע. בתגובתה, שהוגשה שלושה ימים לפני הדיון בביהמ"ש, טענה המדינה כי נוסף לקרבה המשפחתית יש מניעה ביטחונית כלפי המבקשים ובני משפחתם. שיקול הדעת הרחב שניתן לה מחייב אותה להעמיד שיקולים ציבוריים כלליים מול תמיכת המבקשים בארגונים הנלחמים בה...
עת"ם 8851/08 - אבו דהים ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה מנהלית  |  8851/08   |  23.10.2008
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד החלטת משרד הפנים לסרב לבקשת איחוד משפחות עבור בני זוגם של אחיו ואחותו של מבצע הפיגוע בישיבת מרכז הרב במרץ 2008. הנימוק היחיד במכתב הסירוב מתייחס לקרבה המשפחתית בין העותרים למבצע הפיגוע. העותרים טוענים כי הסירוב נובע משיקולים זרים ולא רלוונטיים, וכי יש לראותו כענישה קולקטיבית גרידא, שכן העותרים עונים לכל הקריטריונים לבקשת איחוד משפחות שנקבעו על ידי המשיבים. המוקד מוסי...
ערר על סירוב בקשת אחמ"ש מס' 376/01 ע"ש ---- אבו דהים עבור בת זוגו הגב' ---- אבו דהים
תכתובת עקרונית  |  14.5.2008
ערר שהגיש המוקד להגנת הפרט על החלטת ראש מינהל האוכלוסין לדחות בקשת אחמ"ש שהגיש אחיו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב", בגלל קרבה משפחתית למפגע. המוקד טוען כי הסירוב לבקשה נובע רק מרצון לנקום במשפחה על מעשי האח, והוא אינו מבוסס על שיקול ענייני להליך איחוד המשפחות. המוקד מדגיש כי דחיית הבקשה היא ענישה של המערער ואשתו על מעשים שהם אינם אחראים להם. צעד ענישתי כזה הוא אסור, ונוגד את החוק והפסיקה הישר...
בקשת אחמ"ש מס' 376/01 עבור הגב' ---- אבו דהים ת.ז. ----
אחר  |  16.3.2008
הודעת ראש מינהל האוכלוסין לאחיו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב" כי בקשתו לאחמ"ש בעבור אשתו נדחית, בגלל קרבתו המשפחתית למפגע. ראוי לציין כי הבקשה, שהוגשה ב-2001, כבר אושרה, והאישה חיה בירושלים ומקבלת היתרי שהייה בישראל בהתאם לנוהל איחוד משפחות.
עדכונים
15.9.2016
בתום מאבק ממושך: משרד הפנים חזר בו מהחלטתו לגרש פלסטינית – המתגוררת מזה שנים עם משפחתה בירושלים המזרחית – בשל קירבת משפחה למפגע, והודיע כי מעמדה ישודרג
21.12.2015
ערר בעניינם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית שעומדים בפני שלילת מעמדם: הפרת הזכות לשימוע בעל פה מהווה פגיעה חמורה בזכותם של הארבעה להליך הוגן
26.10.2013
בעקבות פניית המוקד: פלסטינים שמשרד הפנים שוקל לסרב לבקשתם לאיחוד משפחות עם בן זוגם הישראלי על רקע ביטחוני, יזכו לשימוע בעל פה
11.6.2012
ישראל העבירה בכפייה לרצועת עזה פלסטיני בעת שמתנהלת בעניינו בקשה לאיחוד משפחות עם אשתו, תושבת ירושלים המזרחית: בית המשפט העליון פסק, כי העברת האיש בכפייה אינה חוקית, אולם נמנע מלהורות לישראל להשיב את האיש לביתו
11.8.2011
גורש מישראל אך ישוב לביתו עד למתן החלטה בבקשה לאיחוד משפחות בעניינו: בית המשפט קובע כי הגירוש נעשה בחוסר סמכות ובניגוד להוראות החוק
16.9.2009
בית המשפט העליון דחה ערעור שהגיש משרד הפנים על החלטות ביהמ"ש לעניינים מינהליים: בית המשפט קבע כי יש לערוך שימוע לפני מתן החלטה סופית בבקשות אזרחי ישראל ותושביה לאיחוד משפחות עם בני זוג זרים
22.5.2008
המוקד להגנת הפרט מערער על החלטת משרד הפנים לסרב לבקשות לאיחוד משפחות, רק משום שהמבקשים הם קרוביו של מבצע פיגוע. שיקולי משרד הפנים הם שיקולים הזרים להליך, ההחלטה מונעת מרגש נקם, והמדובר בענישה קולקטיבית המנוגדת לכללי הצדק, ולחוק והפסיקה הישראליים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב