שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
צווי כליאה לפלסטינים מעזה שהוחזקו במעצר מתוקף החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים: המקרה של ר"ע וח"ע
6659/06 | 905121/06 | מסמכים: 6  |  עדכונים: 6
ר"ע וח"ע הם בני דודים מעזה שהוחזקו במעצר מינהלי לפי צווי מעצר שהוציא מפקד כוחות הצבא באזור עזה בשנים 2002–2003. ר"ע הוחזק במעצר מינהלי שלוש שנים וחצי. ח"ע הוחזק במעצר מינהלי שנתיים ושבעה חודשים. עם ההכרזה על סיום הממשל הצבאי ברצועת עזה ב-12.9.2005 הוציא הרמטכ"ל צווי כליאה נגדם מתוקף החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, ובכך נמנע שחרורם.

המוקד להגנת הפרט, שיִיצג את השניים בבית המשפט המחוזי, טען כי החוק שמתוקפו הוצאו צווי הכליאה אינו חוקתי וכי המשך החזקתם לאחר שישראל הכריזה על סיום הכיבוש ברצועת עזה מהווה הפרה של הוראות המשפט הבינלאומי. בית המשפט קיבל את עמדת המדינה כי החוק חל על השניים ודחה את הטענות העיקריות כנגדו. ערעורים שהגיש המוקד כנגד החלטות בית המשפט המחוזי נדחו על ידי בית המשפט העליון. בית המשפט העליון אישר כי החוק הוא חוקתי, תוך שהוא נמנע מלדון במקרים של המערערים ומתעלם מן העובדה שהשניים נעצרו לפני חמש ושש שנים ברצועת עזה מתוקף חוק צבאי שאינו תקף עוד. גם לאחר מתן פסק הדין המשיך המוקד לייצג את ר"ע וח"ע בביקורות שיפוטיות עתיות ובהגשת ערעורים, כנדרש. השניים הוחזקו בהפרדה במשך תקופות ארוכות ביותר ללא קבלת אישור מהרשויות המוסמכות לכך בשב"ס. הם הוצאו מן ההפרדה רק בעקבות הגשת עתירות אסיר, האחת עצמאית והאחרת באמצעות המוקד.השניים שוחררו במפתיע ביום 18.8.2009, לאחר שישבו בכלא, האחד במשך שבע שנים וארבעה חודשים והשני במשך שש שנים וחצי, ללא משפט.

המוקד הגיש תביעות אזרחיות בגין תנאי מעצרם. טרם התקבלו פסקי דין בתביעות אלה.


ע"פ 6659/06 - פלוני ואח' נ' מדינת ישראל פסק דין
פסיקה / עליון  |  6659/06  |  11.6.2008
פסק דין בערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי בעניין חוקתיות חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. שני מערערים הם פלסטינים מרצועת עזה שהוחזקו במעצר מינהלי עד ספטמבר 2005 - מועד השלמת ההתנתקות - ומאז הוחזקו במעצר על פי חוק הלוחמים הבלתי חוקיים. בפסק הדין מאשרים השופטים את חוקיות החוק, חרף העובדה שהוא נועד להכשיר את החזקתם במעצר של לבנונים כקלפי מיקוח לשחרור שבויים. פסק הדין מתייחס לטענות כנגד החוק באופן כלל...
ע"פ 6659/06 - פלוני נ' מדינת ישראל תגובה לערעורים מטעם פרקליטות המדינה
תשובה לערעור  |  6659/06  |  1.3.2007
תגובת פרקליטות המדינה לערעור המוקד להגנת הפרט בעניינם של שני תושבי רצועת עזה, שנעצרו תחילה במעצר מינהלי, ועם ההכרזה על סיום הממשל הצבאי ברצועה הומרו צווי המעצר המינהלי שלהם בצווי מעצר מתוקף החוק לכליאת לוחמים בלתי חוקיים (לב"חים). הפרקליטות מבקשת לדחות את הערעור וטוענת כי הרציונל שבבסיס חוק הלב"חים הוא ביטחוני ומתיישב באופן מלא עם ערכיה של מדינת ישראל. הפרקליטות מוסיפה כי החוק עומד בהוראות חוק ...
ע"פ 6659/06 - פלוני ואח' נ' מדינת ישראל כתב ערעור
ערעור  |  6659/06  |  15.8.2006
ערעור המוקד להגנת הפרט בעניינם של שני תושבי רצועת עזה, שנעצרו תחילה, ב-2002 ו-2003, במעצר מינהלי, ועם ההכרזה על סיום הממשל הצבאי ברצועת עזה הומרו צווי המעצר המינהלי שלהם בצווי מעצר מתוקף החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים התשס"ב-2002. המערערים טוענים, בין השאר, כי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים אינו חוקתי ויש להורות על בטלותו. כמו כן טוענים המערערים כי יש לבטל את צווי הכליאה שהוצאו נגדם מטעם...
ב"ש (ת"א) 90512/06 - מדינת ישראל נ' פלוני ואח' החלטה
פסיקה / מחוזי  |  905121/06  |  19.7.2006
החלטה בנוגע לחוקיותו של החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (לב"חים). בית המשפט קובע כי חוק הלב"חים אינו בלתי חוקתי וכי הוא תואם את חוקי המשפט הבינלאומי. על אף שהשופט ממליץ לבחון מחדש, ואף לתקן, כמה מסעיפי החוק, הוא פוסק כי "כאשר הוא פוגע בזכות לחירות אישית וכיוצא מזה, בכבודו של הכלוא, מכוחו, הוא עושה כן באופן ההולם את ערכיה של מדינת ישראל ומתוך תכלית ראויה. הפגיעה היא מידתית ואיננה עולה על הנדרש".
ע"פ 1221/06 - עיאד ואח' נ' מדינת ישראל פסק דין
פסיקה / עליון  |  14.3.2006
בית המשפט העליון דחה את ערעורם של תושבי עזה שהוחזקו בעבר במעצר מינהלי ולאחר יציאת הצבא מהרצועה הוצאו נגדם צווי מעצר לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. בית המשפט קבע, בהסתמך על דברי השב"כ במעמד צד אחד, כי זיקתם של המערערים לארגון חיזבאללה ברורה, ועל כן רואים אותם כמי ששחרורם מסכן את ביטחון המדינה כל עוד פעולות חיזבאללה נגד ישראל נמשכות. בית המשפט ציין כי יש מקום לפרט באופן רחב ככל הניתן את הט...
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, תשס"ב-2002
חוק  |  4.3.2002
חוק המסדיר את כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, אשר אינם זכאים למעמד של שבויי מלחמה. בין השאר מגדיר החוק מיהו "לוחם בלתי חוקי" ומהן זכויותיו, ומפרט מתי ניתן להוציא לגביו צו כליאה ותחת איזו ביקורת שיפוטית. מאתר המרכז הבינתחומי ללימודי אזרחות, אוניברסיטת חיפה.
עדכונים
21.3.2016
נמשכת מגמת החקיקה הפוגענית: הכנסת העבירה תיקון חוק המקל על הצבא להכריז על "לוחמים בלתי חוקיים"
14.10.2009
ללא משפט - מעצר מנהלי של פלסטינים על-ידי ישראל וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים: ד"וח חדש שמפרסמים המוקד להגנת הפרט וארגון בצלם מותח ביקורת נוקבת על החזקתם של מאות פלסטינים במעצר ללא משפט וקובע כי השימוש הגורף שעושה ישראל באמצעי זה הוא בלתי חוקי
26.8.2009
באופן מפתיע, לאחר למעלה מ-6 ו-7 שנים בכלא, שוחררו שני פלסטינים מרצועת עזה, שהוחזקו בישראל מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים: השניים נעצרו בשנים 2002 ו-2003 במעצר מינהלי, ולאחר יישום תכנית ההתנתקות, הוציא הרמטכ"ל צו כליאה נגדם מתוקף החוק
30.6.2008
בית המשפט העליון אישר כי החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים הוא חוקתי, ודחה את הערעורים שהגיש המוקד להגנת הפרט בשמם של שני פלסטינים מרצועת עזה, המוחזקים בבתי כלא בישראל מתוקף החוק: פסק הדין נמנע מלדון במקריהם של המערערים ומתעלם מהעובדה שהם נעצרו לפני 5 ו-6 שנים ברצועת עזה מתוקף חוק המעצרים המינהליים
17.10.2007
בעקבות עסקה בין ישראל לחיזבאללה, שוחרר ביום 15.10.07 אסיר לבנוני המיוצג ע"י המוקד להגנת הפרט: האסיר, בעל עבר פסיכיאטרי מוכח, נעצר ע"י הצבא במלחמת לבנון האחרונה עת ישב עם חבריו בבית קפה בכפרו*
9.8.2005
בעקבות סיום הממשל הצבאי ברצועה שיחררה המדינה שלושה עצורים מינהליים תושבי הרצועה אך הוציאה נגד שניים אחרים צו כליאה על פי "חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים": זאת, ימים ספורים לאחר שבית המשפט העליון נמנע מלדון בשאלות הקשות שמעלה החוק לאחר שקבע - על בסיס הודעת המדינה - שכיום לא מוחזקים עצורים על פי החוק ולכן העניין "הפך תיאורטי"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב