שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מעצר של אזרח לבנוני מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים: המקרה של ח"ע
מסמכים: 1  |  עדכונים: 5 בתחילת אוגוסט 2006, במהלך מלחמת לבנון השנייה, נעצר ח"ע, אזרח לבנוני, בכפר ג'יבין שבדרום לבנון בעת ששתה קפה עם חבריו. לאחר מעצרו הוצא נגדו צו כליאה לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים והוא נכלא במתקן הסודי 1391. סמוך למעצרו העבירה משפחתו באמצעות הצלב האדום מסמכים רפואיים מהם עולה כי ח"ע סובל מפגיעה נפשית, והוא עצמו אף ציין זאת בחקירתו. עוד התברר כי הקשר של ח"ע עם ארגון חיזבאללה התמצה בסעד כספי שקיבל מקרן הסיוע של הארגון לשם מימון תרופותיו. פסיכיאטר שבדק את ח"ע מטעם השב"ס קבע כי לא נמצאה עדות למחלת נפש פעילה וכי האסיר אינו זקוק לטיפול התרופתי המפורט במסמכים שהגיעו ממשפחתו. במסגרת בקשה לביקורת שיפוטית הציג המוקד ראיות לכך שרבים מאזרחי לבנון השיעים נאלצים להסתמך על כספי חיזבאללה, שבלעדיהם אין להם גישה לשירותי בריאות, חינוך, חשמל ומים, וטען כי ישראל לא הציגה כל ראיה המוכיחה כי ח"ע עצמו ביצע פעולה איזושהי מטעם הארגון. במארס 2007 דחה בית המשפט המחוזי בנצרת את טענות המוקד ואף פסק שח"ע אינו פגוע בנפשו, זאת על בסיס ממצאי הבדיקה של הפסיכיאטר מטעם השב"ס.

בעתירת אסיר שהגיש המוקד נדרש בית המשפט להורות לשירות בתי הסוהר לאפשר בדיקה פסיכיאטרית נוספת של האסיר בידי פסיכיאטר מטעמו, בנוכחות עורך דינו וללא נוכחות סוהר בטווח שמיעה. בתום תהליך ממושך נתקיימה פגישה עם פסיכיאטר שנשלח אליו מטעם המוקד להגנת הפרט. בדיקתו העלתה ממצאים שונים מאלה של הפסיכיאטר שבדק את ח"ע מטעם השב"ס וביקרה את מסקנותיו של הלה ואת הפסקת מתן התרופות, שכן, התברר כי חרף חוות דעתו של הפסיכיאטר נציג השב"ס, החל מדצמבר 2006 סיפק השב"ס לח"ע טיפול תרופתי אנטי-פסיכוטי. עתירת אסיר נוספת הוגשה באמצעות המוקד כשהתברר שטיפול זה הופסק.

המוקד תקף את חוקתיותו של חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים ואת מעצרו של ח"ע מתוקף החוק. לטענת המוקד, החוק אינו עומד בכללים הקבועים במשפט הבינלאומי ההומניטארי ובמשפט הישראלי. הגדרת אדם כלוחם בלתי חוקי מנסה ליצור מעמד ביניים, בין אזרח מוגן לבין לוחם, וכך להפשיט מפרטים את ההגנות שמעניק להם הדין הבינלאומי ההומניטארי. בנוסף פוגעת המדינה, בחסות החוק, בזכויות הכלואים להליך נאות ובזכותם לטעון לחפותם, ומעניקה לקציני הצבא סמכות לעצור אדם ללא משפט לפרק זמן בלתי מוגבל.

בפסק הדין מיום 11.6.2008 הסכים בית המשפט כי היוזמה לחקיקת החוק עלתה על רקע רצונה של ישראל להחזיק בעצורים כקלפי מיקוח אך הוסיף כי החוק שוּנה והותאם להוראות המשפט הבינלאומי ההומניטארי וכי מטרתו האמיתית היא "למנוע חזרה למעגל הלחימה של מי שמסכן את ביטחון המדינה במסגרת פעילותו". כך קיבלו השופטים את סעיפי החוק כמידתיים כיוון שהחוק אמור לחול בעת לחימה, בשטח אויב, בזמן מעצרם של אנשים רבים.

ביום 15.10.07 שוחרר ח"ע במסגרת עסקה עם חיזבאללה.


חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, תשס"ב-2002
חוק  |  4.3.2002
חוק המסדיר את כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, אשר אינם זכאים למעמד של שבויי מלחמה. בין השאר מגדיר החוק מיהו "לוחם בלתי חוקי" ומהן זכויותיו, ומפרט מתי ניתן להוציא לגביו צו כליאה ותחת איזו ביקורת שיפוטית. מאתר המרכז הבינתחומי ללימודי אזרחות, אוניברסיטת חיפה.
עדכונים
21.3.2016
נמשכת מגמת החקיקה הפוגענית: הכנסת העבירה תיקון חוק המקל על הצבא להכריז על "לוחמים בלתי חוקיים"
14.10.2009
ללא משפט - מעצר מנהלי של פלסטינים על-ידי ישראל וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים: ד"וח חדש שמפרסמים המוקד להגנת הפרט וארגון בצלם מותח ביקורת נוקבת על החזקתם של מאות פלסטינים במעצר ללא משפט וקובע כי השימוש הגורף שעושה ישראל באמצעי זה הוא בלתי חוקי
26.8.2009
באופן מפתיע, לאחר למעלה מ-6 ו-7 שנים בכלא, שוחררו שני פלסטינים מרצועת עזה, שהוחזקו בישראל מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים: השניים נעצרו בשנים 2002 ו-2003 במעצר מינהלי, ולאחר יישום תכנית ההתנתקות, הוציא הרמטכ"ל צו כליאה נגדם מתוקף החוק
17.10.2007
בעקבות עסקה בין ישראל לחיזבאללה, שוחרר ביום 15.10.07 אסיר לבנוני המיוצג ע"י המוקד להגנת הפרט: האסיר, בעל עבר פסיכיאטרי מוכח, נעצר ע"י הצבא במלחמת לבנון האחרונה עת ישב עם חבריו בבית קפה בכפרו*
9.8.2005
בעקבות סיום הממשל הצבאי ברצועה שיחררה המדינה שלושה עצורים מינהליים תושבי הרצועה אך הוציאה נגד שניים אחרים צו כליאה על פי "חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים": זאת, ימים ספורים לאחר שבית המשפט העליון נמנע מלדון בשאלות הקשות שמעלה החוק לאחר שקבע - על בסיס הודעת המדינה - שכיום לא מוחזקים עצורים על פי החוק ולכן העניין "הפך תיאורטי"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב