שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הריסת בית משפחתו של מבצע פיגוע: המקרה של משפחת א"ד
9353/08 | 7528/08 | מסמכים: 5  |  עדכונים: 3 באוגוסט 2008 הודיע אלוף פיקוד העורף כי בכוונתו להורות על הריסת שתי קומות הביניים בבניין שבו מתגוררת משפחתו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב" במארס 2008. כחודש לאחר מכן, ולאחר שנדחתה השגה שהגיש על החלטת ההריסה, עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בדרישה לקבל לידיו הן את דו"ח ועדת שני שהוקמה ב-2004 ובמסקנותיה קבעה, בין היתר, כי הריסת בתים איננה אפקטיבית, והן את התוכנית ההנדסית לביצוע הריסת הבית. המוקד ביקש לראות כיצד מתכנן הצבא להרוס את שתי הקומות האמצעיות בבניין בן ארבע קומות בלי שייגרם נזק לקומה העליונה ולקומה התחתונה, כפי שטען מהנדס מטעם המדינה. בעקבות העתירה העבירה הפרקליטות הצבאית לידי המוקד עותק של מצגת ממוחשבת המפרטת את עיקרי דו"ח ועדת שני, וכן תוכנית הנדסית חדשה שבה נאמר כי במקום להרוס את שתי הקומות האמצעיות יסתפק הצבא באטימתן. כמו כן, הוצא צו ביניים המורה על מניעת הריסת הבית עד שבית המשפט ידון בעתירת המוקד, כפי שנתבקש בעתירה. מהנדס שנשלח לבית המשפחה מטעם המוקד דחה את מסקנותיו של המהנדס מטעם המדינה, שסבר שמאחר שהמבנה "נראה בסדר" ניתן להניח שהוא נבנה בהתאם לכללים ולתקנים, וקבע כי שיטת האטימה המוצעת מסכנת את המבנה כולו.

בנובמבר עתר המוקד נגד הריסת הבית. בעתירה נטען כי אין מקום לשנות את מדיניות ישראל שהודיעה על הפסקת השימוש בהריסת בתים במסגרת בג"ץ 7733/04.

ראוי לציין כי המדינה לא טענה שלהוריו של המפגע, שהם דיירי הבית, היה קשר כלשהו למעשיו של בנם; עווֹנם הסתכם בהיותם בני משפחתו. עובדה זו הופכת את הפגיעה בבניין לענישה קולקטיבית האסורה על פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי, וחמור מזאת, לענישה המוּנעת מדרישה לנקמה בקרב הציבור הישראלי. בפסק דינו דחה בית המשפט את העתירה בנימוק שלא מצא מקום להתערב בשינוי המדיניות שנקטה ישראל. שתי הקומות בבית משפחת א"ד נאטמו בתאריך 19.1.2009. בני המשפחה מוסיפים להתגורר בקומות הנותרות.


בג"ץ 9353/08 - אבו דהים ואח' נ' אלוף פיקוד העורף פסק דין
פסיקה / עליון  |  9353/08  |  5.1.2009
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט למנוע את אטימת בית משפחת המפגע מישיבת מרכז הרב כיוון שמדובר בצעד ענישתי לא מידתי, הנובע מרגשות נקם. בית המשפט דוחה את טענת העותרים שהשימוש בתקנה 119 לתקנות ההגנה לשעת חירום, שהוא הבסיס להחלטת האטימה, נוגד את מסקנות ועדת שני, שבחנה את מדיניות הריסת הבתים והמליצה לבטלה, ונוגד את המשפט הבינלאומי. ביהמ"ש קובע כי, לאור מעורבותם של תושבי מזרח ירושלים בניסיונות לבצע פיג...
בג"ץ 9353/08 - אבו דהים ואח' נ' אלוף פיקוד העורף עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירה לבג"ץ  |  9353/08  |  6.11.2008
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד ההחלטה לאטום את בית משפחת מבצע הפיגוע בישיבת מרכז הרב. בין השאר טוענים העותרים כי אין מקום לשנות את מדיניות ישראל, שמאז 2004 הפסיקה את השימוש בהריסת בתים. העותרים טוענים כי תקנה 119 שייכת לעידן אחר, ואינה מתאימה לרוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. ישראל אינה טוענת כי לדיירי הבית היה קשר כלשהו למעשיו של בנם, ואשמתו היחידה של העותר היא היותו אביו של מבצע הפיגוע. העותרים מ...
בג"ץ 7528/08 - אבו דהים ואח' נ' אלוף פיקוד העורף עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירה לבג"ץ  |  7528/08  |  2.9.2008
עתירת המוקד להגנת הפרט בעניין בית המשפחה של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב". המוקד מבקש לקבל העתק של דו"ח ועדת שני, שבחנה את מדיניות הריסת הבתים והמליצה לבטלה, והעתק של התכניות ההנדסיות של הריסת הבית, המפרטות כיצד ניתן להרוס קומת ביניים ללא פגיעה בקומות אחרות שם. כן מבקש המוקד להוציא צו ביניים האוסר פגיעה בבית העותר מצד המשיב ושלוחיו עד לסיום ההליכים בעתירה. ביהמ"ש הוציא צו ביניים בעתירה, וזו נמח...
השגה כנגד השימוש בתקנה 119 לבית משפחת אבו-דהים, ג'בל מוכבר, ירושלים
השגה  |  13.8.2008
המוקד להגנת הפרט משיג על החלטת אלוף פיקוד העורף להרוס את הבית, או חלקים ממנו, של משפחת המחבל שביצע את הפיגוע בישיבת "מרכז הרב". המוקד מזכיר שוועדה צבאית שהוקמה לבחון את תקנה 119 הגיעה למסקנה כי הריסת בתים אינה מרתיעה, אלא רק מגבירה את החיכוך והשנאה, ומציין שתקנה 119 אינה עולה בקנה אחד עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, בהיותה תקנה עונשית גרידא, והעונש פוגע רק בבני משפחתו של אדם שאין כל ראיה המקשרת...
הודעה על כוונה להחרים ולהרוס את המבנה בו התגורר ___ אבו דהים ת.ז. ____
אחר  |  6.8.2008
הודעת מפקד פיקוד העורף וצו החרמה והריסה לבית משפחת אבו דהים בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים, מתוקף תקנה 119 לתקנות הגנה לשעת חירום. סיבת ההחלטה להרוס את הבית היא היותו בית מבצע הפיגוע בישיבת מרכז הרב במרץ 2008. הצבא מציין בהודעה כי, מכיוון שבבניין גרות כמה משפחות, נבדקת האפשרות להרוס רק את קומת המרתף וקומת הקרקע שלו. הצבא נתן למשפחה ארכה בת שבוע להשיג על ההחלטה. להשגה ולמסמכים נוספים ראו פריטים קשור...
עדכונים
13.1.2009
בג"ץ דחה את עתירת המוקד להגנת הפרט נגד החלטת הצבא לאטום את בית משפחתו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב" במרץ 2008: למרות מסקנות ועדת שני, להפסיק את השימוש בהריסת בתים לצורך הרתעתי, לא ראה ביהמ"ש לנכון להתערב בהחלטה לאטום את הבית
9.11.2008
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ נגד החלטת הצבא לאטום את בית משפחתו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב" במרץ השנה: במסגרת הטיפול בעניינה של המשפחה, העבירה הפרקליטות הצבאית לידי המוקד מצגת ממוחשבת של עיקרי דוח "ועדת שני", שמטרתה הייתה לבחון מחדש את השימוש שעושה הצבא בהריסת בתים. הוועדה המליצה להפסיק את השימוש בהריסת בתים לצורך הרתעתי
7.9.2008
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ, בבקשה להורות לצבא להעביר לידי משפחתו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב" את תכנית ביצוע ההריסה של הבית וכן את דו"ח "ועדת שני", שבחנה את השימוש באמצעי של הריסת בתים ככלי הרתעתי: בית המשפט קבע כי על המדינה להשיב בתוך 30 יום והוציא צו ביניים, המורה להימנע מלהרוס את הבית עד להחלטה אחרת
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב