שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מניעת ביקור בכלא של אסיר לשעבר: המקרה של נ"ד
3279/09 | 5154/06 | מסמכים: 5  |  עדכונים: 2
נ"ד, תושב ירושלים, הוא אסיר לשעבר, הפעם האחרונה בה נעצר הייתה בשנת 1994. אביו נעצר בשנת 1993 ונשפט למאסר עולם. במשך שנים ביקר נ"ד את אביו הכלוא בישראל ללא כל קושי. בתחילת דצמבר 2008 הועבר האב לכלא גלבוע ולראשונה נמנעה כניסתו של נ"ד לבית הסוהר בתואנה שהוא "אסיר לשעבר".
 
המוקד להגנת הפרט פנה לשב"ס בבקשה להסיר את המניעה, אך פניותיו לא נענו. לאחר למעלה משבעה חודשים בהם לא ביקר נ"ד את אביו, עתר המוקד בעניינו לבג"ץ בבקשה להסיר את המניעה. המוקד הבהיר כי אי מתן מענה מצד השב"ס לבקשת העותר מהווה הפרה של תקנות בתי הסוהר, שם נקבע כי יש לתת תשובה לבקשות ביקור של אסירים לשעבר בתוך 14 יום מהגשת הבקשה. אי מתן מענה, טען המוקד, פוגע בזכותם של האסירים ויקיריהם לביקורים בכלא ובזכותם לחיי משפחה – זכויות המוקנות להם על פי המשפט הישראלי וכן על פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי. ביום הגשת העתירה הודיע השב"ס כי כניסתו של נ"ד לבקר את אביו אושרה.
 
בתגובתה ביקשה הפרקליטות לדחות את העתירה על הסף משני טעמים – המניעה נגד העותר הוסרה וכן, אביו יכול היה להגיש עתירת אסיר לבית המשפט המחוזי. המוקד טען בתגובה כי לאסיר במקרה זה אין חלק בעתירה שכן תקנת בתי הסוהר על בסיסה נמנע ביקורו של נ"ד בבית הכלא, נוגעת אליו כאסיר לשעבר. לאור הסרת המניעה ביקש המוקד למחוק את העתירה ולהשית הוצאות על המשיב.
 
בית המשפט מחק את העתירה ופסק כי המשיב ישלם למוקד 2500 ₪ שכר טרחת עו"ד.


בג"ץ 3279/09 - דעאגנה ואח' נ' שירות בתי הסוהר בקשה לפסיקת הוצאות החלטה
פסיקה / עליון  |  3279/09  |  11.11.2009
החלטה בבקשה לפסיקת הוצאות בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד שב"ס על התעלמות מבקשת אסיר לשעבר לבקר את אביו הכלוא בישראל. הבקשה התקבלה, והמדינה תשלם לעותר שכר טרחת עו"ד בסך 2,500 ש"ח. בית המשפט קובע כי הגשת העתירה הייתה מוצדקת, בהתחשב בזמן הממושך שחלף ללא מענה ובהיבט האנושי של ביקורי קרובים אצל אסירים, וכי התנהלות המדינה היא שיצרה את הצורך בעתירה.
בג"ץ 3279/09 - דעאגנה ואח' נ' שירות בתי הסוהר תגובה מקדמית מטעם המשיב
תגובה  |  3279/09  |  26.4.2009
תגובה מקדמית מטעם הפרקליטות בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד שב"ס על התעלמותו מבקשת אסיר לשעבר לבקר את אביו הכלוא בישראל. המדינה מבקשת לדחות את העתירה – ראשית, כיוון שהמניעה כבר הוסרה והעותר יכול לבקר את אביו, ושנית, כיוון שהאב היה יכול להגיש עתירת אסיר לבית המשפט המחוזי.
בג"ץ 3279/09 - דעאגנה ואח' נ' שירות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  3279/09  |  19.4.2009
המוקד להגנת הפרט הגיש לראשונה עתירה נגד שב"ס בשל התעלמות מבקשת אסיר לשעבר לבקר את אביו הכלוא בישראל. העותרים טוענים כי בהתעלמותו מפר שב"ס את זכויות היסוד של האסירים ובני משפחתם לחיי משפחה וביקורים, המוקנות להם על פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי. בנוסף מנוגדת ההתעלמות ניגוד מוחלט לכללי המשפט המינהלי ולפסק דין של בג"ץ מלפני חודש, שקבע כי על שב"ס להשיב על בקשות של אסירים לשעבר בתוך ארבעה עשר יום ממו...
בג"ץ 5154/06 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  5154/06  |  12.3.2009
בג"ץ הורה על מחיקת עתירת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח לבטל את תקנה 30 (א) לתקנות בתי הסוהר, הקובעת שאסיר פלילי לא יבקר בבית סוהר אלא באישור נציב שב"ס. זאת בעקבות הודאת המשיבים כי התקנה המתייחסת להיותו של אדם "אסיר לשעבר" באשר הוא, ללא הבחנה, אכן גורפת מדיי. המשיבים שינו את התקנה כדי לאפשר ביקורים, בין השאר, למי שהרשעתו התיישנה או נמחקה בהתאם לחוק המרשם הפלילי או למי שנעצר וכלל לא הועמ...
בג"ץ 5154/06 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  5154/06  |  20.6.2006
עתירת המוקד והאגודה לזכויות האזרח לבטל תקנה שאדם שהיה אסיר פלילי לא יבקר אסיר בבית סוהר אלא באישור נציב שב"ס. קטגוריית ה"אסיר לשעבר", בהקשר זה, הינה שרירותית ופוגעת בזכות האדם לכבוד, שכן אין קשר הכרחי בין היותו של אדם "אסיר פלילי" לשעבר ובין החשש שמא ביקורו בכלא יפגע בשלום הציבור או בביטחון בית הסוהר. קטגוריה רחבה זו גם אינה מבחינה כלל בין מי שריצו עונשי מאסר בגין עברות חמורות ובין מי שריצו עונ...
עדכונים
21.5.2009
המוקד להגנת הפרט עותר נגד שירות בתי הסוהר, הנוקט במדיניות של אי מענה לבקשות של אסירים לשעבר לבקר את בני משפחותיהם הכלואים בישראל: מדיניות זו עומדת בסתירה מוחלטת לפקודות נציבות שירות בתי הסוהר ולפסיקת בג"ץ
30.3.2009
בג"ץ הורה על מחיקת העתירה שהגישו המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח, שביקשה לבטל תקנה גורפת, לפיה אסיר לשעבר לא יבקר  בבית סוהר, אלא באישור נציב שב"ס: זאת, לאחר שהשב"ס הודה בפני בית המשפט כי לשון התקנה אכן גורפת מדי ולאחר שהוכנסו שינויים מסוימים בעניין זה בפקודת הנציבות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב