שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
התעללות בעצור קטין: המקרה של מ"א
8435/12 | מסמכים: 6  |  עדכונים: 3 ביום 20.11.2012, בשעה 8:00 בבוקר, הגיע מ"א, נער פלסטיני בן 16 מאזור חברון, לתחנת משטרת עציון, בעקבות זימונו לחקירה. הנער, פצוע ברגלו ונעזר בקביים, הגיע למקום עם אביו, שלדרישת גורמי הביטחון הוציאוֹ מבית החולים לפני תום ימי האשפוז שנקבעו לו. איש לא מסר לאב שבנו אמור להיעצר, וכשנעצר, לא ניתנה למשפחה הודעה על מקום המעצר. האב פנה למוקד להגנת הפרט בבקשה לאתר את מקומו של הקטין, אולם הצבא לא הצליח לספק מידע בדבר מקום המעצר.

משחלפו למעלה מ-24 שעות מאז היעלמו הגיש המוקד עתירה דחופה לצו הביאס קורפוסבדרישה להורות למדינה להודיע היכן מוחזק מ"א. עוד באותו היום הודיעה המדינה כי הקטין מוחזק במתקן הכליאה עופר, אולם ממתקן עופר נמסר למוקד כי מ"א אינו רשום במקום ואינו מוחזק שם. למחרת, במהלך הדיון בעתירה, שנערך למעלה מ-48 שעות לאחר היעלמו של מ"א, הודו נציגי המדינה כי עדיין אינם יודעים היכן הוחזק בימים אלו.

בימים שהוחזק בידי כוחות הביטחון אך לא היה רשום כלל כעצור עבר מ"א מסכת התעללות ועינויים: תחילה נחקר בתחנת המשטרה בידי ארבעה חוקרי שב"כ במשך חמש שעות רצופות. החוקרים היכו את מ"א, קיללו אותו, איימו עליו וסירבו להגיש לו טיפול רפואי לפציעה שממנה סבל. מיותר לציין כי לא ניתן לו להתייעץ עם עו"ד.

בסיום החקירה העבירו חיילים את מ"א לבסיס צבאי סמוך, שם הוחזק למעלה מ-24 שעות במטבח כשהוא אזוק וידיו קשורות לאחור. בלילה ישן על רצפת המטבח, ללא מזרן או שמיכה, בעיניים מכוסות. למרות בקשותיו לא סיפקו לו החיילים אוכל אלא רק מים לשתייה, וגם זאת רק פעמיים, כאשר נענו להפצרותיו לגשת לשירותים.

בלילה השני החמיר מצבו הרפואי של מ"א והוא פונה לבית החולים הדסה. לאחר שטופל בבית החולים הוחזר לבסיס הצבאי שממנו נלקח ומשם הועבר לבסיס אחר, שם הוחזק אזוק, ישוב על כסא, תחת כיפת השמים. איש לא דיבר איתו ולא הסביר לו מה בכוונת הצבא לעשות בעניינו. היחיד שהתייחס אליו, בדרכו, היה השומר בכניסה לבסיס: הלה קילל אותו, לחץ על רגלו הפצועה ואיים עליו. רק כ-60 שעות לאחר מעצרו הובא מ"א בפני שופט צבאי; אז, לראשונה מאז נעצר, ניתנה לו ארוחה, ולמשפחתו נודע על מקומו.


בג"ץ 8435/12 - אבו סל ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  8435/12  |  22.8.2013
פסק דין בעתירת הביאס קורפוס, במסגרתה דרש המוקד להגנת הפרט לצוות על שלושה סעדים עקרוניים הנוגעים לרישום עצורים ודיווח על מעצרם. בקשת המוקד להורות למשל"ט הכליאה של המשטרה הצבאית למסור לפונים אליו, במקרים של כשלים באיתור עצורים, מידע על קורות עצור מיום מעצרו ועד למועד הפנייה, ולא רק על מיקומו הנוכחי, נדחית. בית המשפט מקבל את עמדת המדינה לפיה המשל"ט אינו הגוף האמור למסור מידע מסוג כזה, שכן תכליתו ל...
בג"ץ 8435/12 - אבו סל ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' הודעה מעדכנת מטעם העותרים
הודעה  |  8435/12  |  9.6.2013
הודעת המוקד להגנת הפרט בעתירת הביאס קורפוס שהגיש בעניינו של נער שנעצר מבלי שנמסר למשפחתו היכן הוא מוחזק. המוקד מבהיר כי למרות שעניינו הפרטי של הנער הסתיים, העתירה עומדת בעינה בשל הפן העקרוני שלה. המוקד חוזר על דרישתו להורות למשל"ט הכליאה, במקרים שבהם הייתה חריגה מהדין, לכלול בתשובותיו לפניות לאיתור עצורים גם פרטים על קורות העצור מיום המעצר ועד מתן ההודעה, ולא להסתפק בציון מקום המעצר הנוכחי. בנ...
בג"ץ 8435/12 - אבו סל ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' פרוטוקול דיון
פרוטוקול  |  8435/12  |  22.11.2012
פרוטוקול דיון בעתירת הביאס קורפוס של המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להודיע על מקום הימצאו של פלסטיני פצוע בן 16, שלא ניתן לאתרו מאז שהגיע לחקירה במינהלת התיאום והקישור בעציון למעלה מ-24 שעות קודם. פחות מיממה לאחר שהודיעה כי נכלא במתקן הכליאה עופר, מודה פרקליטות המדינה כי הקטין כלל לא נקלט שם וכי אינה יודעת היכן שהה בלילה הקודם. לאחר שהמוקד הדגיש כי המחדל אינו חד-פעמי, וציין כי קיימת בעיה עקרוני...
בג"ץ 8435/12 - אבו סל ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' החלטה
החלטה  |  8435/12  |  22.11.2012
החלטה בעתירת הביאס קורפוס של המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להודיע על מקום הימצאו של פלסטיני פצוע בן 16, שלא ניתן לאתרו מאז שהגיע לחקירה במינהלת התיאום והקישור בעציון למעלה מ-24 שעות קודם. לאחר שפרקליטות המדינה הצהירה כי תבדוק את ה"תקלה" שהובילה לאי-רישומו של הקטין במשך יומיים מורה בג"ץ למדינה להגיב בתוך 15 יום לעניין העקרוני של מסירת מידע למשפחות באשר למקום החזקתם של עצורים.
בג"ץ 8435/12 - אבו סל ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' עתירה לצו הביאס קורפוס
עתירה לבג"ץ  |  8435/12  |  21.11.2012
עתירת הביאס קורפוס שהגיש המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להודיע על מקום הימצאו של פלסטיני פצוע בן 16, שלא ניתן לאיתור מאז שהגיע לחקירה במינהלת התיאום והקישור בעציון למעלה מ-24 שעות קודם לכן. המוקד טוען כי הזכות שדבר מעצרו ומיקומו ייוודעו היא זכותו בסיסית של כל עצור, ומהווה תנאי למימוש זכויותיו האחרות. המוקד מציין כי החוק והפסיקה הישראלים מורים על מסירת הודעה על מקום החזקתו של עצור ללא שיהוי, ומד...
בג"ץ 8435/12 - אבו סל ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' בקשה למחיקת העתירה וביטול הדיון מטעם המשיבים
בקשה  |  8435/12  |  21.11.2012
בקשת פרקליטות המדינה למחוק עתירת הביאס קורפוס של המוקד להגנת הפרט להורות לה להודיע על מקום הימצאו של פלסטיני פצוע בן 16, שלא ניתן לאתרו מאז שהגיע לחקירה במינהלת התיאום והקישור בעציון למעלה מ-24 שעות קודם. הפרקליטות מודיעה כי הקטין מוחזק במתקן הכליאה עופר, ויוחזק שם עד 24.11.2012; והיא מבקשת למחוק את העתירה. ראוי לציין כי יום אחרי הגשת הבקשה התברר כי הקטין אינו מוחזק בעופר.
עדכונים
27.11.2013
לאחר שבית המשפט בחר שלא להורות למדינה להכניס שינויים בנוהל המסדיר רישום עצורים ודיווח על מעצרם: כלואים פלסטינים, ובהם קטינים, ממשיכים "להיעלם" מבלי שנמסרת למשפחותיהם כל הודעה
9.9.2013
למרות שעצורים פלסטינים "נעלמים" שוב ושוב, מבלי שנמסרת לבני משפחתם הודעה על מקום החזקתם: בית המשפט נמנע מלהורות למדינה להכניס שינויים בנוהל המסדיר רישום עצורים ודיווח על מעצרם
23.11.2012
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: להורות למדינה להודיע למשפחתו של קטין פלסטיני פצוע היכן הוא מוחזק. בג"ץ הורה למדינה למסור תגובה עקרונית בעניין מסירת מידע למשפחות אודות מקום החזקתם של עצורים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב