שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
זיהוי שגוי לגופה: המקרה של ב"ס
4883/97 | מסמכים: 5  |  עדכונים: 3

בספטמבר 1984 הרג הצבא את ב"ס, פלסטיני מאזור רמאללה, בעת שניסה לחדור לישראל מירדן. גופתו נשארה בידי הצבא. עשר שנים לאחר מכן, לאחר שלאוזני משפחתו הגיעה שמועה כי בנם עודנו חי, פנה המוקד להגנת הפרט לצבא בבקשה לברר מה עלה בגורלו של ב"ס. הצבא השיב כי ב"ס נהרג ב-1984 ביחד עם שני אנשים נוספים וכי השלושה נקברו בבית הקברות לחללי אויב בסמוך לגשר אדם.


ביולי 1994 אישר הצבא את בקשת המוקד להעביר את גופתו של ב"ס למשפחתו כדי שתביאו לקבורה בכפרם. כשביקש המוקד מסמכים שיאשרו כי הגופה המיועדת להעברה היא גופתו של ב"ס השיב הצבא כי אין בידיו כל תיעוד מזהה על אודות ב"ס וכי אינו יכול לשחזר מה היה ההליך שהוביל בשעתו לזיהוי הגופה. המוקד ביקש מהצבא לערוך בדיקת DNA שתוכיח את זהות הגופה, אולם הבקשה לא נענתה. רק לאחר שהמוקד עתר לבג"ץ בעניין זה השיב הצבא כי יאפשר – ויממן – בדיקה גנטית לזיהוי הגופה. לבקשת המוקד, העתירה נמחקה.


ביום 2.12.1998 הוציא הצבא מקברה את הגופה שתכנן למסור למשפחה והעבירה למכון הלאומי לרפואה משפטית לעריכת השוואה גנטית עם ה-DNA של אמו ושל אחותו של ב"ס. מסקנת הבדיקה הייתה כי הגופה אינה של ב"ס.


נוכח כישלון הצבא באיתור גופתו של ב"ס, ולאור מקרה נוסף שבו "אבדה" גופה שהוטמנה בבית קברות לחללי אויב, מינה הרמטכ"ל באוקטובר 1999 ועדת חקירה שתבדוק את "מכלול ההיבטים של טיפול צה"ל בגופות מחבלים בכלל" ותאתר את הגופות האבודות. תמצית מסקנותיה של הוועדה העלתה כי ב"ס ושני האנשים שנהרגו עמו נקברו ביום 6.10.1984 בידי חיילים שלא קיבלו כל הכשרה לטיפול בגופות ולקבורתן, ובניגוד לדרך שהונהגה בבית הקברות: הגופות הוטמנו במקום שלא היה מתוכנן לקבורה, ללא ארון, ללא נוכחות של רב צבאי וללא השארת סימני זיהוי מתאימים. פקודות הקבורה נשאו תאריכים של חודש לאחר מועד הקבורה בפועל.


בהמלצת הוועדה, במרץ 2000 הוצאו שתי הגופות הנוספות שנקברו במועד בו נקבר ב"ס והועברו לבדיקות גנטיות. כעבור חודש הודיע הצבא כי אחת מהן היא גופתו של ב"ס. למעלה משש שנים מאז פנה המוקד לצבא הועברה גופתו של ב"ס למשפחתו, לקבורה בכפר מולדתו.
תמצית דו"ח ועדת החקירה לעניין הטיפול בחללי אויב
אחר  |  17.10.1999
מסקנות ועדת חקירה שהקים הצבא לבדיקת שני מקרים של טעות במציאת גופות וכן לבחינת מכלול ההיבטים של טיפול הצבא בקבורת גופות של פלסטינים שנהרגו בנסיבות שונות הקשורות בעימות עם ישראל. בין היתר התברר כי הגורמים הרלוונטיים לא הכירו את הפקודות בנושא, ונהגו ברשלנות בתיעוד ובשמירה על הגופות. הוועדה ממליצה על תיעוד הליך ההעברה של גופה ממקום האירוע עד לקבורתה, ועל שיפור תחזוקת בתי הקברות.
גופות אסורות
דוח המוקד  |  1.3.1999
דו"ח המוקד להגנת הפרט ובצלם עוסק במדיניות ישראל, המסרבת להחזיר גופות של פלסטינים שנהרגו בנסיבות שונות הקשורות בעימות איתה, ובכך מונעת ממשפחותיהם להביאם לקבורה. מדיניות זו מהווה ענישה קולקטיבית, ומנוגדת להוראות המשפט הבינלאומי. הדו"ח גם מדגיש את השוני הרב בין יחסן של המדינה והחברה לכבוד המתים מקרב אזרחי ישראל ובין טיפולה המזלזל של המדינה בגופות פלסטינים. גופות רבות המוחזקות על ידי ישראל נקברות ב...
בג"ץ 4883/97 - סובח ואח' נ' שר הבטחון עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  4883/97  |  10.8.1997
עתירה לזיהוי גופתו של פלסטיני אזרח ירדן שנהרג בשנת 1984 כשניסה להסתנן מירדן לישראל. הצבא מסר כי הוא קבור בבית הקברות לחללי אויב בגשר אדם; ואולם, כדי לוודא שאכן מדובר בגופתו, ביקשה משפחתו פרטים על דרך זיהויו. בניגוד לפקודת מטכ"ל המסדירה את הטיפול בחללים, זיהוים וקבורתם ולהוראות הדין הבינלאומי, לא היה בידי הצבא תיעוד מזהה, ולטענתו הוא אינו יכול לקבוע, שלוש עשרה שנה לאחר הקבורה, כיצד זוהה החלל בשע...
הנדון: גופתו של ב' סובח
תכתובת עקרונית  |  6.5.1997
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט לקבל מסמכים המעידים על זהותה של גופה הקבורה בבית הקברות לחללי אויב בגשר אדם, שלפי הרבנות הצבאית היא של פלסטיני מאיזור רמאללה שנפטר 13 שנים קודם בעת היתקלות עם הצבא. הצבא נענה לבקשת משפחתו של הנפטר להעביר לידיה את הגופה, אולם טוען כי אין בידיו כל תיעוד המזהה אותה, וכי אינו יכול לשחזר את ההליך שלפיו זוהתה בעת קבורתה.
פקודת מטכ"ל 38.0109 - חללי אויב: נוהל זיהוי, טיפול בחפצים, דיווח וקבורה בזמן קרבות
אחר  |  1.9.1976
הפקודה מושתתת על עקרונות אמנת ג'נבה (הראשונה) בדבר הטבת מצבם של פצועים וחולים מבין אנשי הכוחות המזוינים בשדה הקרב. היא קובעת נהלים לקבורתם של חללי אויב, לשילוט הקברים, לטיפול במסמכי החללים וחפציהם, לרישום של אלה ולדיווח עליהם, ולהעברת החללים לנציגי צבא האויב.
עדכונים
14.12.2017
בג"ץ קובע כי אין לישראל הסמכות להחזיק בגופות פלסטינים: עם זאת, למדינה ניתנה חצי שנה במהלכה תוכל לפעול לגיבוש הסדר חקיקה להכשרת העניין
25.11.2014
תוך כדי מאבק ממושך להשבת גופותיהם של פלסטינים מתברר: ישראל איננה יודעת היכן קברה כמה מהגופות שהתחייבה להעביר למשפחות
9.12.2009
ביהמ"ש העליון שב ודחה דיון בעתירות המוקד להגנת הפרט, להחזרת גופותיהם של פלסטינים לידי משפחותיהם: למרות שעל פי החוק הישראלי והמשפט הבינלאומי ההומניטארי חייבת ישראל להחזיר את גופות ההרוגים לידי המשפחות, היא ממשיכה להתחמק מביצוע חובתה ולהתעמר במשפחות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב