שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
כשלים חוזרים באיתור גופה: המקרה של ע"ז
5267/92 | מסמכים: 10  |  עדכונים: 3

ביום 3.2.1990 יצא ע"ז, פלסטיני אזרח ירדן, מדרום לבנון לכיוון ישראל. מאז נעלמו עקבותיו. בנובמבר 1992, לאחר שאמו של ע"ז לא הצליחה לאתרו, הגיש המוקד להגנת הפרט עתירה לצו הביאס קורפוס שיורה למדינה להודיע היכן נמצא ע"ז, ואם אינו בחיים – היכן הוא קבור. פרקליטות המדינה השיבה כי ע"ז אינו מוחזק בישראל וכי לא נקבר בידי הצבא. עם זאת הוסיפה הפרקליטות כי ביום 3.2.1990 נהרגו שני אנשים שזהותם אינה ידועה בהיתקלות עם הצבא.


לאחר שבית המשפט הורה למדינה להמשיך לבדוק מה עלה בגורלו של ע"ז ביקש המוקד כי זהות האנשים שנהרגו בפברואר 1990 תיבדק באמצעות השוואת ה-DNA שלהן לזה של אמו של ע"ז. ביום 8.8.1994 פתח הצבא את קברי הגופות, שסומנו ברשלנות, והתברר כי שתי גופות נטמנו בקבר רדוד אחד והקבר השני היה ריק, וסימוני הזיהוי של ההרוגים נמחקו כמעט כליל. אחת הגופות הוצאה להפקת דגימת DNA. מאחר שבאותן שנים לא ניתן היה לבצע את הבדיקה בישראל שלח המוקד את הדגימה למכון למחקר גנטי בארצות הברית, ושם נקבע שאין מדובר בע"ז.


בדצמבר 1995 הודיעה הפרקליטות כי נמצאו תעודות הזהות של שני ההרוגים שנהרגו בפברואר 1990, ואחת מהן שייכת לע"ז. הפרקליטות הוסיפה כי "ברור לחלוטין" כי ע"ז נקבר באחד הקברים הסמוכים לזה שממנו הוצאה הגופה, ולפיכך "אין טעם" לפתוח את יתר הקברים. המוקד התעקש לוודא את מקום קבורתו של ע"ז, והמדינה פתחה את הקברים בשנית. עם פתיחת הקברים התברר שבִמקום הגופה שהוצאה ב-1994 הוטמנה גופה אחרת. גם גופה זו הועברה, עם שתי הגופות הסמוכות לה, לבדיקה. אף אחת מהגופות לא תאמה את המטען הגנטי של האם.


באוקטובר 1999, בעקבות הכשלים בטיפול בגופתו של ע"ז ושל גופה אחרת שנקברה בבית קברות לחללי אויב, מינה הרמטכ"ל ועדה שתבדוק את טיפול הצבא ב"גופות מחבלים" ותאתר את הגופות האבודות. במסקנותיה קבעה ועדת החקירה כי הנהלים לטיפול בגופות אינם מוכרים לצבא ואינם מיושמים כראוי וכי תחזוקת בתי הקברות לחללי אויב לקויה. בין היתר המליצה הוועדה על העברת בית הקברות, ששכן אז ליד גשר בנות יעקב, ועל בדיקת כל גופה וגופה במכון הלאומי לרפואה משפטית טרם קבורתה. בעקבות ההמלצות הועבר בית הקברות שליד גשר בנות יעקב לאתר חדש והצבא שינה את נהליו בנוגע לטיפול בגופות.


ביום 29.6.2000, למעלה מעשור מאז מותו, הודיעה המדינה כי מצאה את גופתו של ע"ז: הייתה זו אותה גופה שנבדקה ב-1994. כעבור חודשיים העתירה נדחתה.




תשובת הצבא בעניין העברת גופות לבית קברות לחללי אויב במחנה עמיעד
תכתובת עקרונית  |  17.12.2003
הודעת הצבא על העברת שני בתי קברות לחללי אויב שתשתיתם רעועה למקום חדש במחנה הצבאי עמיעד. הצבא טוען כי באתר החדש – בתוך שטח צבאי – יש תשתית טובה לאחזקת בית הקברות, ומוסיף כי בקשות של קרובים ישירים של המתים לעלות לקברים יתואמו לגופו של עניין. כמו כן טוען הצבא כי על מנת למנוע טעויות בזיהוי הגופות, הקברים בבית הקברות החדש תוחמו וסומנו, והגופות הוכנסו לארונות קבורה נפרדים. עוד מציין הצבא כי בעת העברת...
בג"ץ 5267/92 - אביריגיה נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  5267/92  |  15.11.2000
פסק הדין בעתירתה של תושבת ירדן למסור לה פרטים על גורל בנה, שיצא בפברואר 1990 מאזור דרום לבנון אל עבר הגבול עם ישראל ומאז נעלמו עקבותיו. בעקבות הגשת העתירה התברר שהבן נהרג בידי הצבא, ובסופו של דבר אותרה גופתו. בג"ץ קבע שדי בכך ודחה את בקשת העותרת לקבל לידיה את דו"ח ועדת החקירה שהוקמה לבדיקת המקרה. על פרשת קבורת בנה של העותרת, בה נחשפה רשלנות חמורה של המדינה בטיפול בגופות חללים שאינם ישראלים, ראו...
בג"ץ 5267/92 - אביריגיה נ' שר הביטחון ואח' הודעה משלימה מטעם המשיבים
הודעה  |  5267/92  |  12.11.2000
בעתירתה של תושבת ירדן המבקשת לגלות מה עלה בגורל בנה, שכנראה נהרג מאש הצבא באזור גבול לבנון בפברואר 1990, חוזרת המדינה על הודעתה בדבר ממצאי הוועדה שחקרה את השתלשלות העניינים בפרשה. בהתאם לחוות דעת של מומחה מהמכון לרפואה משפטית, הגופה שמכון פתולוגי בשיקאגו קבע בשנת 1994 כי אינה של בן העותרת היא, קרוב לוודאי, גופתו. מההודעה עולה גם שמסכת המחדלים בפרשה נמשכה גם אחר כך - בקבורת הגופה לאחר בדיקתה במק...
תמצית דו"ח ועדת החקירה לעניין הטיפול בחללי אויב
אחר  |  17.10.1999
מסקנות ועדת חקירה שהקים הצבא לבדיקת שני מקרים של טעות במציאת גופות וכן לבחינת מכלול ההיבטים של טיפול הצבא בקבורת גופות של פלסטינים שנהרגו בנסיבות שונות הקשורות בעימות עם ישראל. בין היתר התברר כי הגורמים הרלוונטיים לא הכירו את הפקודות בנושא, ונהגו ברשלנות בתיעוד ובשמירה על הגופות. הוועדה ממליצה על תיעוד הליך ההעברה של גופה ממקום האירוע עד לקבורתה, ועל שיפור תחזוקת בתי הקברות.
גופות אסורות
דוח המוקד  |  1.3.1999
דו"ח המוקד להגנת הפרט ובצלם עוסק במדיניות ישראל, המסרבת להחזיר גופות של פלסטינים שנהרגו בנסיבות שונות הקשורות בעימות איתה, ובכך מונעת ממשפחותיהם להביאם לקבורה. מדיניות זו מהווה ענישה קולקטיבית, ומנוגדת להוראות המשפט הבינלאומי. הדו"ח גם מדגיש את השוני הרב בין יחסן של המדינה והחברה לכבוד המתים מקרב אזרחי ישראל ובין טיפולה המזלזל של המדינה בגופות פלסטינים. גופות רבות המוחזקות על ידי ישראל נקברות ב...
בג"ץ 5267/92 - אביריגיה נ' שר הביטחון ואח' עתירה ל-הביאס קורפוס מענה למכתב
תכתובת עקרונית  |  5267/92  |  20.12.1995
בעקבות עתירתה של תושבת ירדן, המבקשת לדעת מה עלה בגורל בנה שיצא מלבנון לכיוון גבול ישראל ועקבותיו נעלמו, מודיעה ב"כ המשיב שלאור תעודות שנשא על גופו ופרסום בעיתונות אין ספק שבנה של העותרת נהרג ביום 3.2.90 בהיתקלות עם הצבא. זאת, בניגוד להודעתה הקודמת, שזהות ההרוגים באותה תקרית אינה ידועה. בכך מקבלת המדינה, למעשה, שדי בראיות מינהליות להכרעה בשאלת זיהוי הגופה. במכתב נחשפים עוד מחדלים בפרשה זו: הפרש ...
בג"ץ 5267/92 - אביריג'יה נ' שר הבטחון
תכתובת עקרונית  |  5267/92  |  9.8.1994
בעתירתה של תושבת ירדן, המבקשת לדעת מה עלה בגורל בנה שיצא מלבנון לכיוון גבול ישראל ועקבותיו נעלמו, מדווח ב"כ העותרת לראש ענף הדין הבינלאומי בפרקליטות הצבאית על פתיחת הקבר שגופת הבן הייתה אמורה להימצא בו. מדבריו עולה תמונה קשה: הקבר היה רדוד מאוד, סימון הגופות היה רשלני, והן לא נבדקו לפני קבורתן כדי לאפשר זיהוי בעתיד. בקבר אחד - זה שבו ציפו למצוא את גופת בנה של העותרת - נמצאו שתי גופות, ואילו הקב...
בג"ץ 5267/92 - אביריגיה נ' שר הביטחון ואח' הודעה מטעם פרקליטות המדינה
הודעה  |  5267/92  |  29.1.1993
בעתירתה של תושבת ירדן המבקשת לגלות מה עלה בגורל בנה, שידוע כי יצא בפברואר 1990 מאזור דרום לבנון לכיוון הגבול עם ישראל, מודיעה המדינה כי בהיתקלות עם כוחות צבא באזור ביום 3.2.90 נהרגו שניים, אך זהותם אינה ידועה. לטענת המדינה, בנה של העותרת אינו מוחזק בידי רשות כלשהי, ואין בידי ישראל כל גופה הנושאת את שמו. (יצוין, כי במכתב ששלחה ב"כ המשיב לב"כ העותרת שנים אחדות אחר כך נאמר שבנה של העותרת אכן נהרג ...
בג"ץ 5267/92 - אביריגיה נ' שר הביטחון ואח' עתירה להביאס קורפוס
עתירה לבג"ץ  |  5267/92  |  4.11.1992
עתירתה של פלסטינית תושבת ירדן המבקשת לגלות מה עלה בגורל בנה, אשר יצא יחד עם שניים אחרים בפברואר 1990 מאזור דרום לבנון לכיוון הגבול עם ישראל, ומאז נעלמו עקבותיו. לעותרת הגיעו דיווחים סותרים ממקורות פלסטינים וירדנים על גורל בנה, והיכן הוא מוחזק. פניותיו של המוקד למרכז השליטה הצבאי המרכז מידע על עצורים ואסירים ולדובר צה"ל העלו חרס, אף כי חובתו של המשיב למסור לעותרת את הידוע לו על בנה, היכן הוא מוח...
פקודת מטכ"ל 38.0109 - חללי אויב: נוהל זיהוי, טיפול בחפצים, דיווח וקבורה בזמן קרבות
אחר  |  1.9.1976
הפקודה מושתתת על עקרונות אמנת ג'נבה (הראשונה) בדבר הטבת מצבם של פצועים וחולים מבין אנשי הכוחות המזוינים בשדה הקרב. היא קובעת נהלים לקבורתם של חללי אויב, לשילוט הקברים, לטיפול במסמכי החללים וחפציהם, לרישום של אלה ולדיווח עליהם, ולהעברת החללים לנציגי צבא האויב.
עדכונים
14.12.2017
בג"ץ קובע כי אין לישראל הסמכות להחזיק בגופות פלסטינים: עם זאת, למדינה ניתנה חצי שנה במהלכה תוכל לפעול לגיבוש הסדר חקיקה להכשרת העניין
25.11.2014
תוך כדי מאבק ממושך להשבת גופותיהם של פלסטינים מתברר: ישראל איננה יודעת היכן קברה כמה מהגופות שהתחייבה להעביר למשפחות
9.12.2009
ביהמ"ש העליון שב ודחה דיון בעתירות המוקד להגנת הפרט, להחזרת גופותיהם של פלסטינים לידי משפחותיהם: למרות שעל פי החוק הישראלי והמשפט הבינלאומי ההומניטארי חייבת ישראל להחזיר את גופות ההרוגים לידי המשפחות, היא ממשיכה להתחמק מביצוע חובתה ולהתעמר במשפחות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב