שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
סירוב לתת היתר "תושב חדש במרחב התפר": המקרה של ר"ק ו-ס"ק
6158/10 | מסמכים: 1  |  עדכונים: 1

באוקטובר 2009 נישאו ר"ק, נהג משאית מנפת ג'נין, וס"ק, שחיה עם הוריה בברטעה, הנמצאת באזור המכונה "מרחב התפר" – שטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק. נוכח בריאותה המתדרדרת של אמה נאלצה ס"ק לבלות את מרבית זמנה בבית הוריה, ובני הזוג ביקשו לעבור לגור שם יחדיו. כיוון שישראל מתנה את כניסתם של פלסטינים ל"מרחב התפר" בהנפקת היתר צבאי, הגיש ר"ק בינואר 2010 בקשה להירשם כ"תושב קבע במרחב התפר" – סטטוס המקנה היתרים ארוכי טווח למעבר בין "מרחב התפר" לשאר חלקי הגדה המערבית. למרבה האבסורד, הצבא סירב לבקשה משום שר"ק "אינו תושב קבע". בקשה שנייה שהגיש נענתה בדיוק באותה תשובה, ובקשה שלישית, שהוגשה ביולי, לא נענתה כלל. משכך עתר המוקד לבג"ץ באוגוסט 2010 בבקשה להורות לצבא להנפיק היתר שיאפשר לר"ק לממש את זכותו לחיי משפחה עם אשתו.


כעבור כחודשיים הנפיק הצבא לר"ק היתר "כניסה למרחב התפר לצרכים אישיים" לשישה חודשים, כשלב ראשון בהליך המדורג לקבלת מעמד של "תושב קבע במרחב התפר". היתר זה איפשר לו לראשונה לקיים חיי משפחה עם אשתו ממערב לחומה. כיוון שבמסגרת עבודתו נדרש ר"ק להגיע אל האזור שממזרח לחומה בשעות הבוקר המוקדמות, שבהן שערי היציאה מ"מרחב התפר" סגורים, הוא המשיך ללון ממזרח לחומה, מחוץ ל"מרחב התפר", ובני הזוג חילקו את זמנם בין שני הבתים.


באפריל 2011 קיבל ר"ק היתר נוסף לחצי שנה, אולם עם פקיעתו באוקטובר סירב הצבא לרשום אותו כ"תושב קבע במרחב התפר" בטענה כי לא העתיק את מרכז חייו ל"מרחב התפר". במסגרת שימוע שנערך לאחר הסירוב הסביר ר"ק לצבא כי אינו יכול ללון ב"מרחב התפר" משום שהצבא אינו מאפשר לו לצאת בזמן לעבודתו, אולם הסירוב נשאר בעינו.


לאחר שהפרקליטות התחייבה לבחון "בנפש חפצה" בקשות לביקורים חד פעמיים ב"מרחב התפר" נמחקה העתירה בהסכמת הצדדים.


ס"ק ממשיכה לבלות חלק גדול מזמנה בטיפול באמה ב"מרחב התפר", הנמצא ממערב לחומת ההפרדה. ר"ק ממשיך לעבוד מצידה המזרחי של חומת ההפרדה. מדי פעם בפעם הוא מקבל היתרים קצרי טווח לבקר את משפחתו בבית שנמצא כמה מאות מטרים מהבית שהוא לן בו, מעברה האחר של החומה.
בג"ץ 6158/10 - קבהא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  6158/10  |  22.8.2010
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק לפלסטיני מאזור ג'נין היתר תושב חדש ב"מרחב התפר". העותר נישא לבחירת ליבו, ועדכן את כתובתו במרשם האוכלוסין לכתובתה, אבל בקשתו להיתר כתושב חדש ב"מרחב התפר" נדחתה פעמיים. המוקד טוען כי מניעת המגורים המשותפים מבני הזוג פוגעת פגיעה אנושה בזכות היסוד שלהם לחיי משפחה ובזכות העותר לחופש תנועה. המוקד מציין עוד כי הוא מתנגד מכול וכול למשטר ההיתרים, אבל אילו פעל הצ...
עדכונים
14.11.2010
הצבא פוגע בזכויות יסוד של פלסטינים המבקשים להתגורר ב"מרחב התפר": רק לאחר עיכובים ממושכים ופנייה לבג"ץ "יזכו" בני זוג להתגורר יחדיו בביתם שבגדה המערבית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב