שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנפקת היתר כניסה ל"מרחב התפר": המקרה של ת"ע
מסמכים: 2  |  עדכונים: 0

בתחילת אוגוסט 2011 שכר ת"ע, צעיר פלסטיני מאזור קלקיליה, שני דונמים של מטע זיתים באזור אלחסאמיס הנמצא בשטח שישראל מכנה "מרחב התפר" – שטח הגדה המערבית הנמצא בין חומת ההפרדה לקו הירוק. מאז שישראל הכריזה על "מרחב התפר" כעל שטח צבאי סגור נדרשים פלסטינים המבקשים להיכנס אליו להיתר צבאי. על פי הנוהל הצבאי יש להגיש את הבקשה למשרד הקישור הפלסטיני, משרד זה מעביר את הבקשה לצבא הישראלי, והצבא אמור להחליט בתוך שבועיים אם להנפיק למבקש היתר כניסה. אם ישראל מחליטה לאשר את הבקשה, המבקש מקבל היתר תחום בזמן, המועבר לו דרך הקישור הפלסטיני.


בהתאם לנוהל הגיש ת"ע בסוף אוגוסט 2011 בקשה למשרד הקישור הפלסטיני כדי לקבל היתר כניסה לאדמות ששכר. ביום 21.11.2011, כיוון שעונת המסיק כבר החלה ובקשתו טרם נענתה, פנה המוקד להגנת הפרט ישירות לצבא בבקשה להנפיק לאלתר היתר לת"ע כדי שיוכל למסוק את היבול במועד. הצבא השיב כי לא קיבל את בקשתו של ת"ע והפנה אותו למשרד הקישור הפלסטיני כדי שיגיש שם בקשה חדשה. ת"ע הגיש בקשה שנייה באמצע נובמבר. ביום 14.12.2011, לאחר שהמוקד שב ופנה לצבא בבקשה לברר מדוע אין מענה לבקשה השנייה שהגיש ת"ע, השיב הצבא בשנית כי לא קיבל את הבקשה והמליץ לת"ע להגיש בקשה נוספת, הפעם דרך מינהלת התיאום והקישור (מת"ק) הישראלית. ביום 22.12.2011 ת"ע הגיש אפוא בקשה שלישית, הפעם דרך המת"ק הישראלי. שוב חלפו שבועות בלא תשובה, ושוב פנה המוקד לצבא בבקשה להנפיק היתר לת"ע. ביום 11.1.2012 השיב הצבא כי לא קיבל את הבקשה.


אף על פי שהצבא "לא קיבל" אף לא אחת מהבקשות, בסוף אותו חודש הונפק לת"ע "היתר כניסה למרחב התפר".
פניית המוקד להגנת הפרט בעניין תשובות שגויות לבקשות כניסה ל"מרחב התפר"
תכתובת עקרונית  |  28.2.2012
פניית המוקד להגנת הפרט לצבא בעניין תשובות שגויות לבקשות להיתרי כניסה ל"מרחב התפר". המוקד טוען כי הצבא משיב לבקשות של פלסטינים בטענה כי "לא התקבלה בקשה", בעוד שבפועל הבקשות מתקבלות, מטופלות ואף ניתנים בעקבותיהן היתרים. המוקד מציין מקרים בהם אנשים מיטלטלים בין תשובות סותרות, נדרשים להגיש עוד ועוד בקשות, וכל זאת ללא כל סיבה אמיתית, בעוד כניסתם לאדמותיהם נמנעת. המוקד מדגיש כי מקרים אלו מדגימים את ה...
אי מענה לבקשה לחידוש "היתר כניסה למרחב התפר" לצורך עיבוד אדמות, עודה
תכתובת עקרונית  |  21.11.2011
פניית המוקד להגנת הפרט לצבא בעניין אי-מענה לבקשה של פלסטיני מקלקיליה לחדש "היתר כניסה למרחב התפר" לצורך עיבוד אדמות בעונת מסיק הזיתים. המוקד טוען כי אי-המענה הממושך לבקשת האיש – שהוגשה שלושה חודשים קודם – ממחיש את הפגיעה הקשה והמתמשכת של משטר ההיתרים באוכלוסייה הפלסטינית. המוקד מוסיף כי לאור העובדה שעונת המסיק כבר החלה יש להנפיק לאיש את ההיתר לאלתר.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב