שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
היתר לצרכים אישיים ל"מרחב התפר": המקרה של א"ז
מסמכים: 3  |  עדכונים: 0
ביוני 2010 התארס א"ז, המתגורר ממזרח לחומת ההפרדה, עם פלסטינית מברטעה, הממוקמת ממערב לחומה, בשטח שישראל מכנה "מרחב התפר". אף על פי ש"מרחב התפר" הוא חלק מהגדה המערבית, ואף על פי שתושביו הם פלסטינים, ישראל דורשת מכל פלסטיני המבקש להיכנס אליו לקבל היתר צבאי לשם כך, בטענה כי הדבר דרוש "מטעמי ביטחון". כיוון שא"ז עבד ב"מרחב התפר" בחנות שבבעלות משפחתו, הוא קיבל בסדירות היתרי כניסה ל"מרחב התפר", ואלה גם אִפשרו לו לבקר את ארוסתו בביתה. הזוג הצעיר תכנן לקיים את טקס החתונה ביום 4.9.2011 בבית הוריו של החתן, ואת מסיבת החינה ביקש לקיים יומיים לפני כן בבית הורי הכלה בברטעה.

ביולי 2011 פג "היתר התעסוקה" של א"ז והוא הגיש בקשה לחידושו בהתאם לנוהלי הצבא. משהתקרב מועד מסיבת החינה והצבא לא השיב הגיש א"ז בקשה נוספת, הפעם ל"היתר לצרכים אישיים". גם בקשה זו לא נענתה.

ביום 21.8.2011 פנה המוקד להגנת הפרט לצבא בבקשה להנפיק לא"ז "היתר לצרכים אישיים" שיאפשר לו להשתתף בטקס. למחרת השיב הצבא כי לא"ז הונפק "היתר תעסוקה" חדש ל"מרחב התפר", התקף לחודשיים, אולם באותו מכתב ממש שבו אישר את שהייתו בברטעה "לצרכי תעסוקה" דרש הצבא שא"ז יגיש בקשה נוספת "לצרכים אישיים", כדי שיוכל להשתתף בטקס החינה של ארוסתו, שכן "אין באפשרותו להשתמש בהיתר התעסוקה לצורך זה". בקשה "לצרכים אישיים", הוסיף הצבא, לא נתקבלה בצד הישראלי.

המוקד פנה לפרקליטות המדינה בבקשה להתערב בדרישה האבסורדית של הצבא. הפרקליטות מעולם לא השיבה. א"ז הסתפק בהיתר אחד ושמח להשתתף במסיבת החינה של ארוסתו, גם אם עלה בידו להגיע אליה רק באמצעות "היתר תעסוקה".פניית המוקד להגנת הפרט בנוגע לדרישת הצבא להיתר נפרד לשם מפגש עם בני משפחה בעת שהייה כדין ב"מרחב התפר", זיוד
תכתובת עקרונית  |  25.8.2011
פניית המוקד להגנת הפרט לפרקליטות המדינה בנוגע לדרישת הצבא כי פלסטיני מנפת ג'נין המחזיק בהיתר כניסה ל"מרחב התפר" לצורכי תעסוקה ינפיק היתר נפרד לשם השתתפות בטקס החינה של ארוסתו. המוקד מצביע על האבסורד בדרישה למספר היתרים וטוען כי לא ייתכן שמי שהותרה שהייתו ב"מרחב התפר" יאלץ לחשוש לבצע פעולות שגרתיות בעת הימצאותו החוקית שם. המוקד מוסיף כי התנהלות הצבא סותרת את פסיקת בג"ץ המדגישה את הצורך בגמישות ב...
תשובת הצבא לבקשה להיתר כניסה ל"מרחב התפר" לצרכים אישיים, זיוד
תכתובת עקרונית  |  22.8.2011
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט להנפיק היתר כניסה "לצרכים אישיים" בעבור פלסטיני מנפת ג'נין, כדי שיוכל להשתתף בטקס החינה של ארוסתו, המתקיים בבית הוריה שב"מרחב התפר". הצבא מודיע כי למרות שהארוס קיבל היתר כניסה ל"מרחב התפר" "לצורכי תעסוקה", עליו להגיש בקשה חדשה להיתר "לצרכים אישיים" כדי להשתתף בטקס של ארוסתו, שכן "אין באפשרותו להשתמש בהיתר התעסוקה לצורך זה".
בקשה להיתר כניסה ל"מרחב התפר" לצורך השתתפות בטקס חינה עם ארוסתו, זיוד
תכתובת עקרונית  |  21.8.2011
בקשת המוקד להגנת הפרט להנפיק היתר כניסה "לצרכים אישיים" בעבור פלסטיני מנפת ג'נין, כדי שיוכל להשתתף בטקס החינה של ארוסתו, המתקיים בבית הוריה שב"מרחב התפר". המוקד מציין כי טקס החינה ייערך בעוד שבוע וחצי, ומדגיש כי נוכחותו של האיש חיונית. עד לאחרונה קיבל האיש היתרי תעסוקה קבועים שאפשרו לו להיכנס ל"מרחב התפר", אולם הן בקשות שהגיש לחידוש ההיתר והן בקשה ייעודית להשתתפותו בחינה לא נענו. לסיום מוסיף המ...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב