שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
כניסה למרחב התפר לביקור בת: המקרה של ה"ז
מסמכים: 2  |  עדכונים: 0

ה"ז, נשוי ואב לחמישה ילדים מנפת ג'נין, לא זכה לעמוד לצד בתו ביום חתונתה. הסיבה: ה"ז מתגורר בצדה המזרחי של חומת ההפרדה. חתונת בתו התקיימה בצד המערבי, בשטח שישראל מכנה "מרחב התפר". מאז 2003 משליטה ישראל בשטח זה משטר היתרים דרקוני ודורשת מכל פלסטיני המבקש להיכנס אליו לקבל היתר מיוחד לשם כך. בהתאם לנוהלי הצבא הגיש האב בקשה להשתתף בחתונת בתו ב"מרחב התפר", אולם הצבא מנע את כניסתו "מטעמי ביטחון", וזאת אף על פי שה"ז מעולם לא נעצר ולא נחקר.

שבועות אחדים לאחר החתונה, ביום 27.6.2011, הגיש ה"ז בקשה חדשה להיכנס ל"מרחב התפר" כדי לבקר את בתו, שעברה להתגורר שם לצד בעלה, ואת משפחת החתן, שעמה לא זכה לחלוק את שמחת נישואיהם של בני הזוג. כעבור שבועיים, ורק לאחר שהמוקד להגנת הפרט פנה לצבא בבקשה להאיץ את הטיפול בבקשה, השיב הצבא כי הבקשה מסורבת וכי באפשרותו של ה"ז להגיש ערר על ההחלטה באמצעות ועדת שימוע.

ביום 26.7.2011 ניגש ה"ז למת"ק במטרה להגיש ערר על הסירוב. לאחר שהמתין שם כשעתיים, שבמהלכן בקשתו לא טופלה, התקשרה נציגת המוקד אל קצין פניות הציבור כדי לברר את סיבת העיכוב. להפתעתה השיב החייל שדיבר עמה כי לה"ז הונפק היתר כניסה ל"מרחב התפר" שתוקפו מיום 18.7.2011 ועד ליום 20.7.2011. מאחר שתוקפו של ההיתר פג עוד לפני שה"ז ידע על קיומו ביקשה נציגת המוקד להנפיק לו היתר חדש במקומו, אולם החייל השיב כי "הדבר אינו אפשרי" והפנה את ה"ז להגיש בקשה נוספת להיתר כניסה. בו ביום הגיש ה"ז בקשה חדשה.

חודש נוסף חלף עד שהצבא השיב. הפעם נמסר כי בקשתו של ה"ז סורבה "מטעמי ביטחון" וכי ההיתר שהונפק לו (ומעולם לא מומש) "הונפק לתושב בשל טעות".

ביום 29.8.2011 פנה המוקד ליועמ"ש הגדה המערבית בבקשה להנפיק לה"ז היתר, בטענה כי הסירוב לבקשה נעשה שלא כדין והוא פוגע בזכויותיו של ה"ז לחופש תנועה ולחיי משפחה. המוקד הוסיף כי בג"ץ כבר קבע כי "גישה המאפשרת כניסה לא רק לבני משפחה אלא גם לכלל התושבים המקיימים קשרים חברתיים ועסקיים עם תושבי המרחב, חיונית לשמירה על מרקם החיים". על כך השיב הצבא כי אם ה"ז יגיש בקשה נוספת, יונפק לו ההיתר. ה"ז הגיש אפוא בקשה שלישית, וביום 25.10.2011, קרוב לחמישה חודשים לאחר החתונה, הוא קיבל היתר כניסה ל"מרחב התפר" וזכה לבקר את בתו.
תשובת המוקד לסירוב להנפיק היתר כניסה ל"מרחב התפר" לצרכים אישיים, זיד
תכתובת עקרונית  |  29.8.2011
בקשת המוקד להגנת הפרט מהיועץ המשפטי לממשלה להנפיק היתר כניסה ל"מרחב התפר" עבור פלסטיני מנפת ג'נין המבקש לבקר שם את בתו. המוקד מדגיש כי הסירוב להנפיק את ההיתר המבוקש נעשה שלא כדין, תוך פגיעה בזכות לחופש תנועה ולחיי משפחה. המוקד מוסיף כי בג"ץ ביקר את הפגיעה בחיי הפרט והקהילה של החיים ב"מרחב התפר", וקבע כי "גישה המאפשרת כניסה לא רק לבני משפחה אלא גם לכלל התושבים המקיימים קשרים חברתיים ועסקיים עם ת...
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט להיתר כניסה ל"מרחב התפר" לצרכים אישיים, זיד
תכתובת עקרונית  |  23.8.2011
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט להנפיק היתר כניסה "לצרכים אישיים" לפלסטיני מנפת ג'נין המבקש לבקר את בתו המתגוררת ב"מרחב התפר". הצבא מסרב לבקשה "על רקע ביטחוני", ומוסר כי היתר שהונפק לאיש לביקור בתו כחודש לפני כן – אך מעולם לא מומש על ידיו – "הונפק לתושב בשל טעות".
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב