שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
כליאת קטין בתנאים מחפירים וכנגד דעת השופטים: המקרה של ח"ר
3985/03 | 859/03 | 438/02 | מסמכים: 8  |  עדכונים: 1
ביום 4.2.2003, בשעה 02:00 בלילה, פרץ הצבא לביתו של ח"ר, תלמיד כיתה י מבית לחם שטרם מלאו לו 16. הצבא עצר את ח"ר והעבירו למתקן המעצר הזמני עציון, ושבוע לאחר מכן חתם המפקד הצבאי על צו המעצר המינהלי שנתן תוקף משפטי לכליאתו. הצו ניתן לתקופת המעצר המקסימלית המותרת בחוק – שישה חודשים – ונומק בטענה הלאקונית לפיה ח"ר "מסכן את בטחון האזור".
 
ביום 17.2.2003, לאחר שישב במתקן הכליאה קרוב לשבועיים בלי כל ביקורת משפטית על כליאתו, הובא ח"ר לראשונה בפני שופט צבאי לבחינת חוקיות המעצר. לאחר עיון בחומר חסוי שהגיש הצבא קבע השופט כי מעצר מינהלי של חצי שנה לנער הוא "צעד נדרש ואף מחייב בימים קשים אלו" ואישר את צו המעצר במלואו. העובדה שמדובר בקטין לא זכתה לכל התייחסות עניינית.
 
לאורך רוב תקופת מעצרו הוחזק ח"ר במתקן המעצר עציון, המיועד לשהייה זמנית וקצרה של עצירים ושוררים בו תנאים מחפירים. ח"ר הוחזק בחדר קטן שגודלו 2x2.5 מ"ר ביחד עם שלושה עצורים נוספים בני גילו שסבלו מאותם תנאים; החיילים התירו לו לעשות את צרכיו בשירותים רק שלוש פעמים ביום, בשעות קבועות מראש; מנות האוכל שקיבל היו זעומות ואיכותו ירודה; ובמשך השבועיים הראשונים למעצרו הוא הורשה להתקלח פעמיים בלבד, בכל פעם לדקות ספורות.
 
ביום 3.3.2003, לאחר פנייה מטעם קרוביו של ח"ר, הגיש המוקד להגנת הפרט ערעור על צו המעצר. המוקד ציין כי מדובר בקטין שטרם מלאו לו 16 המוחזק בתנאים קשים שיש בהם משום הפרה חמורה וגורפת של זכויותיו ככלוא, כעציר מינהלי וכקטין. המוקד הדגיש את חוסר המידתיות שבהחלטת הצבא להחזיק קטין ללא משפט, לפרק זמן שאינו ידוע מראש, תוך ניתוקו ממשפחתו ובלא תנאים מינימליים שיאפשרו את התפתחותו. התביעה הצבאית, שאפילו לא טרחה להביא את ח"ר לדיון הראשון שהתנהל בעניינו, טענה שיש להמשיך להחזיקו במעצר מטעמי ביטחון והתעלמה מהעובדה שמדובר בקטין.
 
במהלך הדיון בערעור נזף השופט בצבא על כך שאינו מכבד את זכויותיו של ח"ר, ולאחר שעיין בחומר חסוי שהוגש קבע כי "החובה לשמור על ביטחון הציבור בגלל טעמי ביטחון החלטיים ניתנת להשגה גם ללא שימוש במכשיר הדרסטי והאחרון נגד קטין". השופט פסק כי על הצבא למצוא חלופה למעצר בתוך 26 יום והורה לבחון את העברתו של ח"ר למקום מעצר אחר, עד שישוחרר.
 
דומה כי במקרה של ח"ר הצבא החליט לראות בפסיקת בית המשפט המלצה ותו לא. הוא המשיך להחזיק את ח"ר במתקן עציון ואף ניסה לעקוף את ההחלטה לשחררו: ביום 16.4.2003, יום הולדתו ה-16 של ח"ר, הסתיימו 26 הימים שהקציב השופט, ולרגל המאורע הוציא הצבא צו מעצר חדש, כאילו מעולם לא התקבלה פסיקה בעניינו. בביקורת השיפוטית שנערכה שבוע לאחר מכן הורה השופט הצבאי לשחרר את ח"ר לביתו.
 
אף על פי ששני שופטים כבר הורו על שחרורו של ח"ר עמד הצבא על כך שהנער יישאר במעצר והגיש ערעור על ההחלטה. הפעם הביא הצבא עילה חדשה להמשך המעצר: היות שיום הולדתו ה-16 של ח"ר חל ימים ספורים קודם לכן, אין עוד מגבלה על החזקתו במעצר, שכן לפי התחיקה הצבאית בשטחים דאז, ביום זה הוא חדל להיות קטין.
 
בקשת הצבא להחזיק את ח"ר במעצר עד לקבלת החלטה בערעור נדחתה – על ידי שופט שלישי – בו ביום. לאחר חודשיים וחצי שבהם ישב בבית המעצר ה"זמני" עציון ונחשף ליחס קשה ולהתנכלויות מצד כולאיו, שוחרר ח"ר לביתו.
 
ביום 4.5.2003 נדחה הערעור שהגיש הצבא גם לגופו. בית המשפט אישר את הפסיקה הקודמת וקבע, בפעם הרביעית, כי מקומו של ח"ר בבית משפחתו.בג"ץ 3985/03 - בדאוי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח' תגובת העותרים להודעה המשלימה מטעם פרקליטות המדינה
תגובה  |  3985/03  |  2.11.2003
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת המדינה בעתירת המוקד להורות לצבא לשפר את תנאי הכליאה במתקני המעצר הזמניים בגדה המערבית. המוקד טוען כי הצבא אינו עומד בקריטריונים הנדרשים על פי כל דין, לרבות חקיקת הביטחון, בכל הנוגע לזכויות הכלואים ותנאי הכליאה במתקני המעצר. למרות טענות המדינה בפני ביהמ"ש לא חל שינוי משמעותי בתנאי המעצר במתקני המעצר הזמניים, ובחלקם שוררים תנאים תת אנושיים. המוקד דורש מביהמ"ש להורות ...
בג"ץ 3985/03 - בדאוי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח' הודעה מטעם פרקליטות המדינה
הודעה  |  3985/03  |  10.7.2003
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט בשם שבעה עצורים להורות לצבא לשפר את תנאי הכליאה במתקני המעצר הזמניים בגדה המערבית. המדינה טוענת כי תנאי ההחזקה במתקני המעצר סבירים. מההודעה עולה כי הצבא מינה שתי ועדות לבחינת תנאי המעצר, האמורות להציג לרמטכ"ל ולאלוף הפיקוד חוות דעת "על שיפור תנאי ההחזקה האמורים ועל הצעת פתרונות מערכתיים לבעיית הצפיפות".
עמ"ם 859/03 - התובע הצבאי נ' רמדאן החלטה
החלטה  |  859/03  |  4.5.2003
החלטה בערעור הצבא על החלטת בית משפט צבאי לשחרר ממעצר מינהלי קטין שלא מלאו לו 16 בזמן מעצרו. הערעור נדחה. השופט קובע כי הצבא אינו רשאי להאריך את מעצרו של עצור מינהלי לאחר ששופט הורה על שחרורו, אלא לאור מידע חדש בעניינו או שינוי משמעותי בנסיבות, הגורמים לשינוי מהותי בהערכת מסוכנותו. בית המשפט דוחה את טענת התביעה – שהואיל ומלאו לקטין 16 מאז פסק בית המשפט על שחרורו שוב אין מניעה להחזיקו במעצר – וקו...
בג"ץ 3985/03 - בדאווי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  3985/03  |  1.5.2003
עתירת המוקד להגנת הפרט בשם שבעה עצורים להורות לצבא לשפר את תנאי הכליאה במתקני המעצר הזמניים בגדה המערבית. המוקד טוען כי במתקנים אלו שוררים תנאי כליאה קשים מנשוא השוללים מהעצירים את זכויות היסוד שלהם, מתעלמים מצורכיהם הבסיסיים כבני תרבות ופוגעים בכבוד האדם שלהם. מהעתירה עולה כי במתקנים אלו מופרים מדי יום הוראות חקיקת הביטחון, כללי המשפט הבינלאומי ועקרונות היסוד של המשפט המינהלי הישראלי.
תנאי כליאה בחשביות, תצהיר פלוני (2)
תצהיר  |  16.3.2003
תצהירו של נער בן 15 ממחנה הפליטים דהיישה על מסכת הייסורים, האלימות וההשפלות, העולים כדי עינויים, שעבר בעת מעצרו במתקן המעצר עציון.
עמ"ם 438/02 - רמדאן נ' מפקד כוחות צה"ל באיזור החלטה
החלטה  |  438/02  |  16.3.2003
החלטת בית המשפט הצבאי בערעור המוקד להגנת הפרט, בשם קטין שטרם מלאו לו 16, על החלטת הצבא לאשר את החזקתו במעצר מינהלי למשך חצי שנה "בגין היותו מסכן את ביטחון האזור". השופט מחליט על קיצור מהותי של הצו כך שיפוג תוך 26 יום ממתן פסק הדין, ומורה לצבא למצוא חלופה למעצר. השופט קובע כי "החובה לשמור על ביטחון הציבור בגלל טעמי ביטחון החלטיים ניתנת להשגה גם ללא שימוש במכשיר הדרסטי והאחרון נגד קטין". כמו כן מ...
תנאי כליאה בחשביות, תצהיר פלוני (1)
תצהיר  |  4.3.2003
תצהירו של נער בן 15 ממחנה הפליטים דהיישה על מסכת הייסורים, האלימות וההשפלות, העולים כדי עינויים, שעבר בעת מעצרו במתקן המעצר עציון.
עמ"ם 438/02 - רמדאן נ' מפקד כוחות צה"ל באיזור הודעת ערעור
ערעור  |  438/02  |  3.3.2003
ערעור המוקד להגנת הפרט, בשם קטין שטרם מלאו לו 16, על החלטת בית משפט צבאי לאשר את החזקתו במעצר מינהלי למשך חצי שנה "בגין היותו מסכן את ביטחון האזור". המוקד מציין כי הקטין מוחזק בתנאים קשים, תוך הפרה חמורה וגורפת של זכויותיו ככלוא, כעציר מינהלי וכקטין, ובניגוד לעקרון טובת הילד. המוקד מדגיש את חוסר המידתיות שבהחלטת הצבא להחזיק בקטין ללא משפט ולפרק זמן שאינו ידוע מראש, מנותק ממשפחתו ומשולל תנאים מי...
עדכונים
28.11.2007
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הצבא, הכולא עצורים במתקני המעצר שבאחריותו למשך תקופות ארוכות, ובתנאים לא ראויים: בעתירה דורש המוקד מהצבא לפרסם נוהל ברור אודות משך הזמן המקסימאלי בו ניתן להחזיק עצורים במתקני המעצר הזמניים שבאחריותו, תוך הפרת הדין הישראלי והבינלאומי בנוגע לתנאי כליאתם של עצורים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב