שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
היתר כניסה ל"מרחב התפר" לצרכים אישיים: המקרה של ע"מ
1356/11 | מסמכים: 4  |  עדכונים: 0
באוקטובר 2010 התארס ע"מ, נגר בן 30 מהכפר זבובה שבנפת ג'נין, עם בחירת ליבו ח"ח, בוגרת אוניברסיטה בלימודי חינוך המתגוררת עם הוריה בכפר ד'אהר אל מאלח הסמוך אף הוא לג'נין אולם מצוי ממערב לחומת ההפרדה שבנתה ישראל, באזור המכונה על ידה "מרחב התפר".
 
מאחר שהצבא הנהיג ב"מרחב התפר" משטר היתרים דרקוני הדורש מכל פלסטיני המעוניין להיכנס לאזור זה להצטייד בהיתר, הגיש ע"מ שבוע לאחר האירוסין וחתימת חוזה הנישואין בקשה להיתר כניסה ל"מרחב התפר" "לצרכים אישיים", כדי שיוכל לבלות עם ארוסתו ובני משפחתה בביתם. הצבא סירב לבקשה בלא כל נימוק. בנובמבר הגיש ע"מ שתי בקשות נוספות להיכנס לאזור, אך גם שתי בקשות אלה נענו בשלילה.
 
בדצמבר 2010 פנה המוקד להגנת הפרט לצבא בבקשה נוספת – הרביעית בתורה – להנפיק לע"מ היתר כניסה ל"מרחב התפר" על מנת שיוכל לבקר את בת זוגו. שבועות מספר לאחר מכן התקבל מהצבא מכתב שקבע שעל ע"מ להגיש בקשה חדשה, והפעם "בקשה לקבלת היתר כניסה למרחב התפר לצורך ביקור ארוסתו". בקשה זו, כפי שעולה מהמכתב, היא דבר מה שונה לגמרי מהבקשה הקודמת שהגיש ע"מ, שהייתה "בקשה לביקור אישתו המתגוררת במרחב התפר" (ההדגשות במקור).
 
במכתב תשובה לצבא הצביע המוקד על האבסורד שבדחיית בקשתו של ע"מ רק משום שבני הזוג מאורסים, ולא נשואים. המוקד חזר על הבקשה להנפיק לע"מ את ההיתר המבוקש והודיע כי בלא מענה מהצבא ייאלץ לפנות לערכאות המשפטיות.
 
בפברואר 2011, לאחר שחלפו כארבעה חודשים מאז האירוסין והצבא עדיין לא התיר לע"מ לבקר בבית ארוסתו, עתר המוקד לבג"ץ. המוקד הדגיש כי משטר ההיתרים בכלל, וסירוב הצבא לאפשר לע"מ לבקר את ארוסתו בפרט, פוגעים קשות בחיי היומיום של תושבי הגדה המערבית ובזכותם לחופש תנועה בתוך הגדה עצמה. המוקד הוסיף כי הצבא פוגע פגיעה חמורה בזכותם הטבעית של בני הזוג להתראות ולהעמיק את הקִרבה בינם ובין יתר בני המשפחה, כל זאת תוך התעלמות מחובותיו בדין, מכללי המינהל התקין ואף מנוהלי הצבא עצמו.
 
פרקליטות המדינה השיבה כי "לפנים משורת הדין", ומשום שע"מ הסדיר לאחרונה את רישום נישואיו במרשם האוכלוסין הפלסטיני, מסכים הצבא לשקול את בקשתו מחדש. ביום 1.5.2011 הנפיק הצבא לע"מ היתר כניסה ל"מרחב התפר" לצרכים אישיים. חצי שנה לאחר אירוסיו התאפשר לע"מ לשהות לראשונה לצד בת זוגו ב"מרחב התפר". ההיתר, יש לציין, הוגבל לשבעה ימים בלבד ולא התיר לארוס הצעיר לישון בביתה של ח"ח.
 
לאחר שהמוקד כתב לפרקליטות כי אין די בהיתר המצומצם והחד פעמי שהונפק לע"מ הסכימה לבסוף הפרקליטות, "לנוכח [...] הנסיבות המצטברות החריגות", להנפיק לע"מ היתרים התקפים לשלושה חודשים בכל פעם במשך השנה הקרובה, ואלה אף איפשרו לו ללון בבית  משפחתה של ח"ח.
 
בינתיים המשיך הזוג הצעיר לתכנן את חייו המשותפים. הם ארגנו מסיבת חתונה, שכרו דירה ועברו לגור יחדיו בקרבת הוריה של ח"ח, בכפר המצוי כאמור ב"מרחב התפר". כיוון שהצבא המשיך להגביל את שהייתו של ע"מ בקרבת משפחתו החדשה לשלושה חודשים בכל פעם, הגיש ע"מ בקשה להליך "השתקעות במרחב התפר" שבסופו יוכל לקבל, בכפוף לאישורי הצבא, מעמד של "תושב קבע במרחב התפר". מעמד זה, יש לציין, אינו פוטר את המחזיקים בו מהחובה להוציא היתרים, אולם תדירות חידושם נמוכה בהרבה.
 
בפברואר 2012 אישר הצבא כי ע"מ יוכל להתחיל בתהליך ה"השתקעות" שמשכו שנתיים, בבית ששכר עם ח"ח. ב-2014 "שודרג" מעמדו של ע"מ ל"תושב קבע במרחב התפר".


הנדון: בג"ץ 1356/11 מקאלדה נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית
תכתובת עקרונית  |  1356/11  |  11.5.2011
תגובת המוקד להגנת הפרט על החלטת הצבא להנפיק לפלסטיני, תושב הכפר זבובה שבנפת ג'נין, היתר כניסה למרחב התפר למשך שבוע, ללא לינה, לביקור אשתו החיה בצד המערבי של חומת ההפרדה. ההיתר הונפק בעקבות עתירה שהגיש המוקד להורות לצבא להנפיק לצעיר היתרים קבועים שיאפשרו לו לשהות במחיצת אשתו ומשפחתה. המוקד טוען כי הוצאת היתר חד-פעמי ומוגבל היא לעג לרש, ואף מנוגדת לנוהלי הצבא בזמן הגשת העתירה. המוקד חוזר על הבקשה...
בג"ץ 1356/11 - מקאלדה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  1356/11  |  17.2.2011
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק היתר כניסה ל"מרחב התפר" "לצרכים אישיים" בעבור צעיר פלסטיני, תושב הכפר זבובה שבנפת ג'נין, כדי שיוכל לשהות לצד ארוסתו ומשפחתה הגרים בצידה המערבי של חומת ההפרדה. זו העתירה השש עשרה בסדרת עתירות שמגיש המוקד בעניין סירוב שלא כדין או אי-מענה מצד הצבא בקשר לבקשות להנפיק או לחדש היתרים הנדרשים מפלסטינים לצורך כניסה או מגורים ב"מרחב התפר". המוקד טוען כי סירוב הצ...
תגובת המוקד להגנת הפרט לסירוב הצבא להנפיק היתר כניסה ל"מרחב התפר" עבור צעיר פלסטיני המבקש לשהות לצד ארוסתו, מקלאדה
תכתובת עקרונית  |  25.1.2011
תגובת המוקד להגנת הפרט על סירוב הצבא להנפיק היתר כניסה ל"מרחב התפר" לצרכים אישיים בעבור צעיר פלסטיני, תושב הכפר זבובה שבנפת ג'נין, כדי שיוכל לשהות לצד בת זוגו ומשפחתה המתגוררים בצידה המערבי של חומת ההפרדה. המוקד מצביע על האבסורד בכך שהצבא דחה את בקשותיו של הצעיר בטענה שבני הזוג מאורסים אך אינם נשואים, חרף העובדה שהצעיר הגיש לצבא כבר פעמיים את חוזה הנישואין עליו חתמו בני הזוג. המוקד מבקש להנפיק ...
תשובת הצבא לבקשה להיתר כניסה ל"מרחב התפר" לצרכים אישיים, עאמר
תכתובת עקרונית  |  17.1.2011
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט להנפיק היתר כניסה ל"מרחב התפר" לצרכים אישיים בעבור פלסטיני בן 30, תושב הכפר זבובה שבנפת ג'נין, כדי שיוכל לשהות לצד בת זוגו ומשפחתה המתגוררים בצידה המערבי של חומת ההפרדה. הצבא מורה לצעיר להגיש בקשה חדשה, ל"היתר כניסה למרחב התפר לצורך ביקור ארוסתו", שכן הצעיר "התארס לתושבת המוזכרת בפנייתו, אך לא נישא לה" (הדגשות במקור). זאת אף שהצעיר כבר הגיש לצבא שתי בקשות להיתר...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב