שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנפקת היתר כניסה למרחב התפר: המקרה של מ"ק
2192/10 | מסמכים: 1  |  עדכונים: 1
מ"ק, בן 24, מתגורר עם משפחתו בטורא אלע'רביה, סמוך לג'נין. חומת ההפרדה חוצצת בין ביתו, המצוי בצדה המזרחי של החומה, לבין אדמות המשפחה המצויות ממערב לה, בתוך שטחי מרחב התפר. הוא והוריו הם היחידים המעבדים את האדמות הללו. במסגרת משטר ההיתרים המונהג במקום מאז הוקמה החומה קיבל מ"ק היתרי כניסה מתחדשים למרחב התפר לצורך עיבוד האדמות, אולם בנובמבר 2009 סירב הצבא לחידוש ההיתר, וזאת, ללא נימוק ביטחוני, בניגוד לדין ואף בניגוד לפקודותיו שלו-עצמו.
 
במשך ארבעה חודשים היה מ"ק מנוע מלהגיע אל אדמות המשפחה, מקור פרנסתה, וכל יום שחלף העצים את הנזק שנגרם בשל כך. בסוף מרץ 2010 ביקשו מ"ק והוריו להכין את האדמה לקראת זריעת שומשום, טבק ועגבניות. הוריו נזקקו נואשות לעזרתו בעבודה, אולם הצבא סבר שדי בהיתרים שניתנו להורים וסירב להנפיק היתר למ"ק. כאשר פנה המוקד להגנת הפרט בעניינו של מ"ק לקצין הקישור מהמינהל האזרחי נענה כי מאחר שאין מדובר בעונת המסיק, די בהיתר שקיבלו ההורים. מ"ק נאלץ לחפש מקור הכנסה חלופי. הוא עבר להתגורר ברמאללה והחל לעבוד שם במסעדה.
 
המוקד ערער על החלטת המינהל האזרחי בפני היועץ המשפטי לצבא בגדה המערבית וביקש את התערבותו, אולם בניגוד להצהרה מפורשת של הצבא הפנתה לשכת היועץ את המוקד שוב אל המינהל האזרחי. לאחר שמאמציו עלו בתוהו עתר המוקד לבג"ץ בדרישה לחידוש היתר הכניסה של מ"ק למרחב התפר.
 
המקרה של מ"ק אוּחד לדיון עם שש עתירות נוספות שהגיש המוקד באפריל 2010, שעניינן סירוב הצבא להנפיק היתרי כניסה למרחב התפר לצרכים חקלאיים. בתום הדיון דחה בית המשפט שתיים מהעתירות וקבע כי מ"ק וארבעה עותרים נוספים יגישו בקשת כניסה נוספת וכי עתירותיהם תישארנה תלויות כדי שבית המשפט יוכל לעקוב אחר טיפול הצבא בהן.
 
במאי 2010 הגיש מ"ק בקשה מחודשת באמצעות המוקד וקיבל היתר; תוקפו של היתר זה פג באוגוסט ולא חוּדש שוב. בדיון נוסף בעתירה, שהתקיים ב-4.11.2010, הבטיחה הפרקליטות שההיתר יינתן בתוך שבוע, אך המדינה לא עמדה בהתחייבות זו "בשל קשיים טכניים שונים", ובחלוף שבוע הבטיחה הפרקליטות לבית המשפט שההיתר יונפק "בתחילת השבוע הבא". רק כעבור חודש, ב-12.12.2010, לאחר שיחות טלפון רבות ולאחר שמ"ק הגיע שוב ושוב למת"ק, לשווא, הונפק לו היתר חדש. גם היתר זה ניתן לשלושה חודשים בלבד, כלומר, עד מרץ 2011.בג"ץ 2192/10 - חאלד ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית פסק דין והחלטה
פסיקה / עליון  |  2192/10  |  28.4.2010
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להנפיק היתרי כניסה למרחב התפר לכל מי שהוכחה זיקתו לשטח זה, בין שמדובר ב"מנועים ביטחונית" ובין שלא, כמתחייב מפקודות הקבע של צה"ל. בית המשפט אינו מוצא לנכון להידרש לצדדים העקרוניים הנוגעים לקו התפר על מכלול שאלותיו, כיוון שאלה נידונים בעתירות אחרות שעודן תלויות ועומדות בבג"ץ. ביהמ"ש דוחה את עתירתם הפרטנית של שניים מהעותרים, לאחר שעיין בחומר חסוי אודותם במעמד צד אחד...
עדכונים
18.5.2010
חופש תנועה בתוך שטח הגדה המערבית: בית המשפט דן בשבע עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט, לכניסת חקלאים פלסטינים ל"מרחב התפר" לצורך עיבוד אדמותיהם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב