שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
רישום ילדה במרשם האוכלוסין בשטחים: המקרה של א"מ
9170/07 | מסמכים: 2  |  עדכונים: 1
א"מ, בתו של מ"מ, פלסטיני הרשום במרשם האוכלוסין בשטחים, נולדה בירדן. ביוני 2006 פנה אחיו של מ"מ למשרד הפנים הפלסטיני בחברון והגיש בקשה לקבלת רישיונות ביקור עבור מ"מ ובני משפחתו לצורך רישום ילדיו, ובהם א"מ, שעמדה להגיע בתוך ימים ספורים לגיל 16, גיל הסף לרישום ילדים. הבקשה סורבה בשל החרם שהטילה בשעתה ממשלת ישראל על הרשות הפלסטינית. המוקד להגנת הפרט פנה ליועץ המשפטי בגדה המערבית בבקשה שיתערב בנעשה, אך בתגובה נמסר כי בקשות למתן רישיון ביקור לצורכי רישום קטינים מטופלות כל עוד הן מועברות על ידי "דרג פלסטיני זוטר שאינו מזוהה חמאס". כמו כן הוצע במכתב להגיש בקשה נוספת בהקדם, תוך הסתייגות מן האפשרות כי הבקשה אכן תטופל בפרק הזמן הקצר שנותר.
 
בחודשים הבאים הוסיף המוקד ופנה ללשכת היועץ המשפטי פעמים נוספות בבקשה שיטפל בעניין הרישום. בחלוף למעלה משנה מיום הפנייה הראשונה התקבל מכתב נוסף מהיועץ המשפטי ובו הוא שב על הדרישה הבלתי סבירה בנוגע לזהות הדרג המעביר את הבקשה וטען כי א"מ אינה רשומה במרשם התושבים הפלסטיני אך ורק בשל רשלנותם של הוריה. בהקשר זה ראוי לציין כי בין החודשים אוקטובר 2000 לספטמבר 2005, ושוב בין אפריל 2006 עד סוף שנת 2006, הקפיאה ישראל את האפשרות לקבל רישיונות ביקור בשטחים, ובכלל זה רישיונות ביקור לצורך רישום ילדים. מדיניות הקפאה זו היא שמנעה ממ"מ לרשום את בתו במועד מוקדם יותר.
 
באוקטובר 2007 עתר המוקד לבג"ץ בבקשה להורות על רישומה של א"מ במרשם אף על פי שמאז הפנייה בעניינה מלאו לה 16 שנים. בתגובה חזר הצבא על טענותיו ודרש לדחות את העתירה. ביוני 2010, בעקבות דיון בעתירה, הודיעה המדינה כי תסכים לקבל בקשה חדשה לכניסתה של א"מ לצורך רישום במרשם האוכלוסין, ובאוקטובר הונפקה לה תעודת זהות פלסטינית. במאי 2011 השית בית המשפט על המדינה את הוצאות העותרים בסך 7,500 ש"ח.בג"ץ 9170/07 - מנאצרה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית החלטה
פסיקה / עליון  |  9170/07  |  15.5.2011
החלטה בבקשת המוקד להגנת הפרט לחייב את הצבא בהוצאות העותרים כיוון שהסעד המבוקש – לאפשר לפלסטינית בת 16 מירדן להיכנס לגדה המערבית על מנת שתוכל להירשם במרשם האוכלוסין בשטחים – התקבל רק בעקבות הגשת העתירה. הבקשה התקבלה, והמדינה חויבה בהוצאות המשפט ובשכר טרחת עורך דין בסך 7,500 ש"ח. בית המשפט קובע כי הגשת העתירה והדיון בה תרמו באופן מהותי לגיבוש עמדת הצבא, וכי עצם הטענה שהסעד ניתן לעותרת "לפנים משור...
בג"ץ 9170/07 - מנאצרה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עיתונות זרה  |  9170/07  |  29.10.2007
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לאפשר לפלסטינית בת 16 מירדן להיכנס לגדה המערבית על מנת שתוכל להירשם במרשם האוכלוסין בשטחים. הבקשה בעניינה הוגשה בטרם הגיעה לגיל 16 אולם הצבא דחה אותה – תחילה בשל החרם אותו החליטה ממשלת ישראל להטיל על הרשות הפלסטינית ואחר כך באמצעות הדרישה, הבלתי מעשית, שהבקשה תועבר באמצעות "פקיד זוטר, שאינו מזוהה חמא"ס". המוקד טוען כי מדיניות ישראל להחרים את פקידי הרשות הפלסטי...
עדכונים
16.5.2011
בית המשפט העליון חייב את המדינה בתשלום 7,500 ש"ח הוצאות משפט: הצבא התיר לפלסטינית בת 16 להיכנס לגדה המערבית ולהירשם במרשם בשטחים רק בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב