שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
משטר ההיתרים במרחב התפר: בג"ץ 9961/03
9961/03 | 639/04 | מסמכים: 18  |  עדכונים: 5 עם השלמת חלקה הראשון של חומת ההפרדה הכריז המפקד הצבאי בגדה המערבית על השטחים המשתרעים בין הקו הירוק לתוואי החומה כשטח צבאי סגור, המכונה "מרחב התפר". מאז ההכרזה מנהיגה ישראל משטר היתרים לפיו הכניסה למרחב התפר והיציאה ממנו סגורות בפני פלסטינים, למעט יוצאים מן הכלל, אך פתוחה בפני תיירים ויהודים.

בנובמבר 2003 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ נגד ההחלטה על בניית חומת ההפרדה ונגד משטר ההיתרים הנלווה אליה. ביוני 2006, בהתאם לבקשת בית המשפט, הגיש המוקד עתירה מתוקנת הדנה במשטר ההיתרים שהנהיגה ישראל במרחב התפר. בעתירה נטען, בין היתר, כי המדיניות שמפעילה ישראל במרחב התפר מפלה את הפלסטינים ומשולה למשטר אפרטהייד בלתי חוקי ובלתי נסבל. שכן, בעוד ישראלים ותיירים אינם זקוקים להיתר לצורך כניסה למרחב התפר ושהייה בו, אלפי פלסטינים שמשפחותיהם חיו במשך דורות רבים באזור זה נדרשים להסדיר את תנועתם בין מרחב התפר לשאר הגדה המערבית באמצעות היתרים צבאיים. משטר ההיתרים, טען המוקד, מושתת על הפרדה על בסיס מפתח לאומי ואזרחי ולפיכך הוא עומד בסתירה מוחלטת למשפט המינהלי הישראלי, למשפט הבינלאומי ההומניטארי ולמשפט הבינלאומי לזכויות אדם.

בינואר 2004 הגישה גם האגודה לזכויות האזרח עתירה בעניין זה, והדיון בעתירות אוחד.

בנובמבר 2006 הגישה המדינה את תשובתה לעתירות ובה טענה, בין היתר, כי משטר ההיתרים הוא פועל יוצא של ההכרזה על מרחב התפר כשטח סגור, כי משטר זה נותן מענה סביר לתנועות אל מרחב התפר וממנו, וכי סגירת השטח, משטר ההיתרים ושמירה על מרקם החיים באזור הגדר, משני צִדיה, הם חלק בלתי נפרד מ"פרויקט גדר הביטחון". לעמדת המדינה, הצו הגורף האוסר על פלסטינים להיכנס למרחב ללא היתרים אינו אלא "הבחנה מותרת לצרכי ביטחון".

במאי 2009 עדכנה המדינה את בית המשפט והודיעה כי היא ממשיכה לנקוט פעולות שמטרתן שיפור מרקם החיים באזור מרחב התפר. מהודעת המדינה עולה כי מצב העניינים במרחב תקין וכי מנגנון ביורוקרטי מסודר הפועל במקום מאפשר לכל אדם המוכיח זיקה למרחב התפר להמשיך בשגרת חייו. ואולם, תגובת האגודה לזכויות האזרח, שאליה הצטרף המוקד, מציירת תמונה הפוכה: ככל שנוקף הזמן הפגיעה באוכלוסייה מחמירה, מספר ההיתרים הניתנים הולך ויורד ומשך תוקפם הולך ומתקצר (כך, למשל, בשנים 2006–2009 חלה ירידה של 59 אחוזים במספר החקלאים הרשאים להיכנס למרחב התפר לעבד בו את אדמותיהם), ובה בעת, שטחו של מרחב התפר הולך וגדל. יישום משטר ההיתרים משמעו הכפפת חייהם של אלפי פלסטינים למנגנון צבאי ביורוקרטי המכתיב מהי "זיקה לקרקע", מהי מכסת העובדים המותרת בכל חלקה, מהו משך הזמן הסביר למתן היתר, מתי ההיתר יינתן, וכדומה.  

ביום 5.4.2011 דחה בג"ץ את העתירות והותיר את משטר ההיתרים על כנו.


בג"ץ 9961/03, 639/04 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  9961/03  |  5.4.2011
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר". העתירה נדחתה. השופטים קובעים כי – בכפוף למספר שינויים – ההחלטה על סגירת "מרחב התפר" והחלת משטר ההיתרים בו עומדת במבחני החוקיות. הפסיקה התקבלה למרות קביעת פסק הדין כי "קשה שלא להסכים כי סגירת שטחי מרחב התפר, כמו גם עצם הקמת גדר הביטחון, מהווים הכבדה קשה על התושבים הפלסטינים. החלת משטר ההיתרים, תוך חיוב בקבלת היתר לצורך ...
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' תגובת המוקד
תגובה  |  9961/03  |  1.11.2009
תגובת המוקד להגנת הפרט לעדכון שהגישה המדינה לביהמ"ש במסגרת עתירות המוקד והאגודה לזכויות האזרח נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר". בתגובתו קובע המוקד שמדובר במשטר אפרטהייד, היוצר אפליה על בסיס מפתח לאומי בין ישראלים ותיירים, שעליהם לא חלה ההכרזה בדבר סגירת "מרחב התפר" והם חופשיים לנוע בתוכו, ובין פלסטינים, שעליהם חלה ההכרזה, והם תלויים בהיתרים שונים כדי להיכנס למרחב ולצאת ממנו. לא זו בל...
תגובת האגודה לזכויות האזרח העותרת בבג"ץ 639/04 להודעות המעדכנות מטעם המדינה
תגובה  |  639/04  |  15.10.2009
תגובת האגודה לזכויות האזרח לעדכוני המדינה שהוגשו לביהמ"ש במסגרת התנהלות עתירות המוקד להגנת הפרט והאגודה נגד משטר ההיתרים שמנהיגה ישראל ב"מרחב התפר". האגודה סותרת את טענת המדינה שמשטר ההיתרים אינו מכוון ליצירת אפליה בין ישראלים ותיירים, שעליהם לא חלה ההכרזה בדבר סגירת "מרחב התפר" והם חופשיים לנוע בתוכו, ובין פלסטינים, שעליהם חלה ההכרזה, וכן את טענתה כי היא פועלת באופן קבוע לשיפור חיי התושבים המו...
בג"ץ 9961/03, 639/04 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' הודעה מעדכנת משלימה מטעם המדינה
הודעה  |  9961/03  |  30.7.2009
הודעה מעדכנת משלימה מטעם המדינה בעתירות המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר". ההודעה מציגה נתונים בנוגע לבקשות לקבל היתרים שונים לשם כניסה ל"מרחב התפר" בשנים 2009-2007. להודעה מצורף קובץ פקודות הקבע שהוציא הצבא, המעגן את הכללים הנוגעים למגורים, כניסה ושהייה בשטחי "מרחב התפר", לרבות כל הנוגע לקבלת תעודות והיתרים.
בג"ץ 9961/03, 639/04 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' כתב תשובה מטעם המדינה
תגובה  |  9961/03  |  13.11.2006
בתשובתה לעתירות המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בעניין אי חוקיות משטר ההיתרים של חומת ההפרדה סוקרת המדינה בהרחבה משטר זה ומספקת נתונים על היקף תפיסת הקרקעות לצורך הקמת החומה, על מספר התושבים הפלסטינים החיים בצלה, על מספר ההיתרים שהונפקו למעבר ב"מרחב התפר", ועל השערים והמעברים הקיימים במרחב זה. מן הבחינה המשפטית טוענת המדינה כי ההכרזה על "מרחב התפר" כ"שטח סגור" מטעמים ביטחוניים ומשטר ההית...
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה מתוקנת לצו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  9961/03  |  6.4.2006
עתירה מתוקנת שהגיש המוקד נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר". מדובר במשטר של אפרטהייד משפטי, באשר הוא יוצר במרחב זה, הלכה למעשה, תושבים משני סוגים: ישראלים ותיירים, שעליהם לא חלה ההכרזה בדבר סגירת "מרחב התפר" והם חופשיים לנוע במרחב, ממנו ולתוכו; ואחרים - למעשה, פלסטינים - שעליהם חלה ההכרזה, והם תלויים בהיתרים שונים כדי להיכנס למרחב, לעבוד בו, ללון בו ולצאת ממנו. משטר זה מפר באורח כה חמו...
בג"ץ 9961/03 – המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובת העותרים לתגובת המשיבים
בקשה  |  9961/03  |  22.8.2004
העותרת טוענת כי הסעד המבוקש בעתירה מתייחס לקטעים מסוימים מאוד בגדר, ולכן טענת המשיבים כי מדובר בעתירה כללית אינה נכונה, ומכל מקום אינה רלוואנטית הואיל והעתירה טוענת כי בניית החומה בתחומי השטח הכבוש נעשית ללא סמכות. המשיבים גם התעלמו בתשובתם מחוות דעתו של בית הדין בהאג, אשר קיבל למעשה את הטענות שהועלו בעתירה. גם בג"ץ קבע, באמירותיו במהלך דיון שהתקיים לאחרונה, שחוות דעת זו מחייבת התייחסות שיפוטית...
בג"ץ 9961/03 – המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה משלימה מטעם המשיבים
תגובה  |  9961/03  |  10.8.2004
המשיבים טוענים כי הכללים שנקבעו בבג"ץ 2056/04 יוליכו לשינויים לא מעטים בתוואי גדר ההפרדה; והואיל והעתירה מתייחסת לתוואי שאושר בשעתו על ידי הממשלה, היא מהווה לטענתם "עתירה מוקדמת", שיש לדחותה על הסף. כן חוזרים המשיבים על טענתם כי מדובר בעתירה כללית, ולזו אין מקום בשעה שקיימים עותרים קונקרטיים הנפגעים ספציפית מקטע זה או אחר של הגדר.
בג"ץ 9961/03 – המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' בקשה לקביעת דיון
בקשה  |  9961/03  |  12.7.2004
העותרת מבקשת דיון דחוף בעתירה, והחלטה בבקשתה להרחיב את ההרכב שידון בה לאור חוות הדעת של בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, שלפיה חומת ההפרדה הנבנית בשטחים היא בלתי חוקית, ולאור מעמדה הנכבד של חוות דעת כזאת כמקור לפירוש כללי המשפט הבינלאומי וליצירת נורמות של משפט זה. כן מדגישה העותרת, כי בפסק הדין בפרשת בית סוריק (בג"ץ 2056/04) אין משום הכרעה סופית בשאלות העומדות לדיון בעתירה דנן, ובתוכן שאלת חוקיותו...
בג"ץ 639/04 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח' תגובה לעתירה מטעם פרקליטות המדינה
תגובה  |  639/04  |  4.2.2004
המדינה, בתגובה לעתירת האגודה לזכויות האזרח, טוענת כי משטר ההיתרים משקף איזון מידתי בין הזכות לחיים של אזרחי ישראל ובין זכות הקניין וחופש התנועה של הפלסטינים. על הטענות הספציפיות בעתירה משיבה המדינה, בין היתר, כי האפשרות לעבור לגור ב"מרחב התפר" הוגבלה מאוד בשל סיבות ביטחוניות, ובקשות יאושרו רק בנסיבות מיוחדות, בעיקר עקב נישואין; כי מחקלאים המבקשים היתרים להיכנס ל"מרחב התפר" לא נדרשת הוכחת בעלות...
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' בקשה להצטרף כמשיבים להליך מטעם "ידידי בית המשפט"
בקשה  |  9961/03  |  2.2.2004
תנועת שורת הדין (Israel Law Center) - תנועת משפטנים מהארץ ומחוצה לה הפועלים להגנה על זכויות אזרחי מדינת ישראל ותושביה - מבקשת להתיר לה להצטרף לעתירה במעמד של 'ידיד בית המשפט'. המבקשת טוענת כי מתשובת המדינה לעתירה נעדרו שני טיעונים מרכזיים: טיעון משפטי, שהגדר מוקמת בגלל מצב חירום, המצדיק, על-פי הדין הבינלאומי, את הפרת זכויות האדם שצוינו; וטיעון מוסרי, שזכותם של תושבי מדינת ישראל לחיים גוברת על ...
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובת העותרת לבקשה להצטרף במעמד "ידידי בית המשפט"
תגובה  |  9961/03  |  2.2.2004
העותרת טוענת כי לא ברור כלל מה יכולים המבקשים, תנועת שורת הדין (Israel Law Center) לתרום בהשתתפותם בהליך המשפטי. מדובר בתנועה של משפטנים ועורכי דין, ובית המשפט בקי דיו לדון בשאלה הנדונה ללא עזרתה של זו. לפיכך, אין להעניק למבקשים מעמד של 'ידיד בית המשפט'.
בג"ץ 639/04 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  639/04  |  21.1.2004
עתירת האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד מערך הצווים וההוראות של צה"ל, שהפך את השטח שנכלא בין גדר ההפרדה לבין הגבול הבינלאומי של ישראל ל"שטח צבאי סגור" והכפיף את חייהם של תושביו הפלסטינים למשטר של היתרים.
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' בקשה לקביעת דיון דחוף
בקשה  |  9961/03  |  13.1.2004
הבקשה הוגשה במטרה לדון בחוקיות חומת ההפרדה בהקדם האפשרי. זאת, מתוך הגישה שיש לברר את עמדתו של בית הדין הגבוה לצדק בישראל בטרם תציג המדינה את עמדתה בעניין זה בפני בית משפט זר - בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג.
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיבים
תגובה  |  9961/03  |  1.1.2004
המשיבים טוענים שהקמת המכשול ב"מרחב התפר" ותפיסת המקרקעין באזור זה נובעות משיקול ביטחוני בלבד, ומעוגנת בדיני התפיסה הלוחמתית; ובזה כלולה הבטחת ביטחונם של המתנחלים. המשיבים טוענים כי הפלסטינים תושבי האזור הם שביצעו פיגועים בעלי אופי גזעני נגד ישראלים, ולכן מוצדקת ההבחנה במגבלות חופש התנועה בינם לבין בני אדם אחרים. עוד טוענים המשיבים כי מדובר בעתירה בעלת אופי דומיננטי מדיני, בעתירה כללית אשר אינה ...
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' החלטה
פסיקה / עליון  |  9961/03  |  4.12.2003
במסגרת עתירת המוקד, נתבקש צו ביניים אשר יורה למשיבים להימנע מכל פעולה של הפקעת קרקעות ו/או פעולה הקשורה בבנייה של גדרות ההפרדה באותם קטעים אשר לגביהם מתייחסת העתירה. בית המשפט קבע כי אין מקום להעניק צו ביניים.
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה מטעם המשיבים לבקשה לצו ביניים
תגובה  |  9961/03  |  1.12.2003
המדינה טוענת כי דין העתירה והבקשה לצו ביניים להידחות, בין היתר לאור הטענות הבאות: העתירה כללית; חלק מהמקרקעין שנתפסו הם בבעלות פרטית, ולכן ישנם עותרים ראויים יותר מן המוקד; העתירה מוקדמת מידי ביחס לחלקים מתוואי המכשול שטרם הוצאו צווים לתפיסת מקרקעין בגינם; סיכויי העתירה למנוע את הקמת מכשול ההפרדה קלושים לאור עתירות דומות בעניין זה ובעניינים דומים שנדחו על ידי בית המשפט.
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה לצו על תנאי וצו ביניים
עתירה לבג"ץ  |  9961/03  |  6.11.2003
עתירה לביטול החלטות הבנייה של קטעי החומה היוצרים מובלעות בלב השטח הכבוש, לביטול צווי האפרטהייד הנלווים להן, ולביטול החלטות הבנייה של הקטעים החורגים מהקו הירוק מזרחה.
עדכונים
21.4.2016
המוקד לבג"ץ: המדינה מפירה התחייבותה וממשיכה להכביד על חקלאים המבקשים לעבד את אדמותיהם ב"מרחב התפר"
5.4.2011
ההכשר שנתן בג"ץ ל"משטר ההיתרים" – אור ירוק לנישול פלסטינים מאדמותיהם
8.12.2009
תגובת המוקד להגנת הפרט לעמדת המדינה, בעתירה נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר": המשטר יוצר הפרדה מובהקת בין ישראלים ותיירים בעלי ויזה לישראל לבין פלסטינים מהשטחים, ולפיכך מהווה פשע אפרטהייד
6.4.2006
עתירה מתוקנת נגד משטר ההיתרים ב"מרחב התפר": המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ נגד משטר האפרטהייד שהנהיגה ישראל, היוצר הלכה למעשה תושבים משני סוגים ב"מרחב התפר": ישראלים ותיירים, החופשיים לנוע במרחב זה, ממנו ולתוכו; ופלסטינים, החייבים בהיתרים כדי להיכנס אליו, לעבוד בו, וללון בו
6.11.2003
חומת ההפרדה: המוקד להגנת הפרט מגיש עתירה לבג"ץ כנגד תוואי חומת ההפרדה וצווי האפרטהייד הנלווים להחלטה על הקמתה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב